Parafianie z Korczewa na nocnym czuwaniu u Jasnogórskiej Pani