Ks. J. Przybyłowski i G. Sztandera odznaczeni medalami