Kolędnicy misyjni diecezji włocławskiej

Kolędnicy misyjni z parafii: Malanów, Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku, Szpetal Górny, Uniejów i Zbrachlin