Inauguracja peregrynacji figury św. Michała Archanioła w diecezji włocławskiej