Dzień skupienia dla szkolnych i parafialnych kół Caritas (rejonu włocławskiego)