Ciechocinek: pielgrzymka kapłanów diecezji włocławskiej