bp Wętkowski poświęcił nowy pawilon Zakładu Karnego