Barłogi: uroczystość nadania imienia Adama Mickiewicza szkole podstawowej