84. rocznica aresztowania bp. Kozala, prezbiterów, alumnów i nauczycieli