Święcenia prezbiteratu w katedrze włocławskiej (zapowiedź)


1 czerwca 2019 r.

Święcenia prezbiteratu w katedrze włocławskiej (zapowiedź)

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 9 czerwca br. o godz. 15.00 ksiądz biskup Wiesław Mering udzieli święceń kapłańskich diakonom z włocławskiego WSD
 
Mszę św. z obrzędęm święceń prezbiteratu koncelebrują - wraz z księżmi biskupami - moderatorzy seminarium oraz księża proboszczowie rodzinnych parafii kandydatów do święceń. Pozostali prebiterzy uczestniczą w Eucharystii w strojach chórowych.