Diecezja Włocławska włącza się w inicjatywę „Stop Pedofilii”
Diecezja Włocławska włącza się w inicjatywę „Stop Pedofilii”
7 maja 2019 r., foto: www. stoppedofilii.pl
W dniu 18 kwietnia 2019 r. został zarejestrowany przez Marszałka Sejmu Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”. Głównym celem inicjatywy jest przeciwstawienie się atakom na normy moralne, odnoszące się do seksualności. W tym celu przygotowano m.in. poradnik ukazujący prawdę o środowiskach edukatorów seksualnych. Konieczna jest jednak mobilizacja osób świeckich, a zwłaszcza rodziców, którzy ponoszą szczególną odpowiedzialność za ochronę dzieci przed deprawacją. W całej Polsce zgłaszają się wolontariusze, którzy są gotowi zbierać podpisy osób popierających tę inicjatywę.

Czytaj więcej

XI Ogólnopolski Tydzień Biblijny: 5-11 maja (zapowiedź)
XI Ogólnopolski Tydzień Biblijny: 5-11 maja (zapowiedź)
1 maja 2019 r.
Trzecia Niedziela Wielkanocna rozpoczyna w Kościele w Polsce XI Tydzień Biblijny (5-11 maja 2018 r.). Celem tej inicjatywy jest ponowne odkrycie i pogłębienie znaczenia Słowa Bożego w życiu osobistym wiernych oraz w życiu całej wspólnoty Kościoła. Hasłem tegorocznego XI Tygodnia Biblijnego są słowa: „Głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego” (1 P 1,12).

Czytaj więcej