Włocławek: koncert pieśni religijnych i patritycznych w parafi Najświętszego Zbawiciela


25 listopada 2018 r

godz. 12.45 - koncert pieśni religijnych i patritycznych w wykoniau chóru "Canto" z Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku