Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę - rejon koniński


29 marca 2022 r