"Polska pod Krzyżem" Msza św.
17 września 2019 r.
Święto Policji w Turku
27 lipca 2019 r.