Kontynuacja konserwacji zabytków piśmiennictwa Diecezji Włocławskiej – źródeł kultury duchowej i materialnej Włocławka

Archiwum Diecezjalne we Włocławku realizuje kolejny projekt konserwatorski pn. „Kontynuacja konserwacji zabytków piśmiennictwa Diecezji Włocławskiej – źródeł kultury duchowej i materialnej Włocławka”

 

Diecezja włocławska otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dalszą realizację programu konserwacji najcenniejszych rękopisów ze zbiorów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Do tegorocznego zadania zostały wybrane dokumenty pergaminowe pochodzące z XIII wieku, z lat 1264-1274, dotyczące głównie zapisów i donacji majątkowych na rzecz diecezji, a także księga rękopiśmienna. Wśród wytypowanych pergaminów jest bulla papieża Klemensa IV (1265) i 7 dokumentów książęcych. Rękopis papierowy to najstarsza z zachowanych w archiwum diecezji włocławskiej i jedna z najstarszych w Polsce, "Księga metrykalna parafii Ciążeń", spisywana od 1562 do 1743 roku.

 

Po zakończeniu konserwacji, w grudniu 2021 r., wszystkie unikatowe obiekty będące przedmiotem zadania zostaną zaprezentowane w gotyckim kapitularzu katedry włocławskiej, odrestaurowanym i zaadaptowanym na ogólnodostępną czytelnię Archiwum Diecezjalnego.

 

Konserwację najstarszych archiwaliów Diecezji Włocławskiej dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu