Konserwacja zabytków piśmiennictwa Diecezji Włocławskiej

Archiwum Diecezjalne we Włocławku zakończyło realizację projektu pn. „Kontynuacja konserwacji zabytków piśmiennictwa Diecezji Włocławskiej – źródeł kultury duchowej i materialnej Włocławka”

 

 

 

 

 

  

 

Traktat Boecjusza „O pocieszeniu jakie daje filozofia”, przed i po konserwacji.

Projekt to kontynuacja realizowanego od lat programu konserwacji najcenniejszych rękopisów ze zbiorów włocławskiego Archiwum Diecezjalnego. Tym razem były to zabytki XIII i XIV-wieczne, związane z historią Kujaw i Diecezji. W ramach zadania zakonserwowano 12 pergaminowych dokumentów z lat 1258-1262, należących do najstarszych polskich archiwaliów oraz XIV-wieczną księgę rękopiśmienną, służącą przez wieki księżom kanonikom Kapituły Katedralnej.

 

Diecezja Włocławska należy do najstarszych w Polsce. W wiekach średnich jej położenie geograficzne i uwarunkowania polityczne, bezpośrednia granica z Państwem Krzyżackim, spowodowały wielką rangę przypisywaną biskupstwu na Kujawach i Pomorzu. Efektem tego były liczne beneficja i przywileje nadawane biskupom kujawsko-pomorskim, którzy należeli do najważniejszych dostojników Królestwa. Zakonserwowane w ramach zadania dokumenty pergaminowe dotyczą właśnie przywilejów i zapisów majątkowych dokonywanych w połowie XIII wieku na rzecz diecezji oraz włocławskiej kapituły katedralnej.

 

XIV-wieczna księga rękopiśmienna to traktat Boecjusza „O pocieszeniu jakie daje filozofia” - fundamentalny tekst kultury europejskiej. Poza Biblią, to jedno z najczęściej przepisywanych, tłumaczonych, komentowanych, a później także drukowanych dzieł w średniowiecznej Europie. Rękopis z katedry należał do włocławskiej kapituły katedralnej. Kapituła powstała w połowie XII w. i już w średniowieczu posiadała wspaniałą bibliotekę. Miejscem przechowywania tego księgozbioru od początku była katedra. To tam już w XII w. były przechowywane księgi i dokumenty, a pierwsza wzmianka o archiwum pochodzi z 1238 r. Właśnie z tej historycznej biblioteki kapituły włocławskiej pochodzi rękopis w oryginalnej, XIV-wiecznej oprawie, zakonserwowany w ramach zadania.

 

Konserwację najstarszych zabytków piśmiennictwa Diecezji Włocławskiej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.