Konserwacja unikatowych zabytków rękopiśmiennych ze zbiorów Diecezji Włocławskiej

Archiwum Diecezjalne we Włocławku realizuje kolejny projekt konserwatorski pn. „Kontynuacja konserwacji zabytków piśmiennictwa Diecezji Włocławskiej – źródeł kultury duchowej i materialnej Włocławka”

 

Tegoroczne zadanie jest kontynuacją programu konserwacji najcenniejszych rękopisów ze zbiorów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Do projektu zostały wybrane obiekty dokumentujące historię Kujaw i Diecezji w dobie średniowiecza - z XIII i XIV w. W ramach realizacji zadania pełnej konserwacji poddanych zostanie 12 dokumentów, głównie papieskich, książęcych i biskupich, powstałych między 1258 a 1262 r., należących do najstarszych polskich archiwaliów oraz XIV-wieczna księga rękopiśmienna, służąca przez wieki kanonikom kapituły katedralnej.

 

Po zakończeniu konserwacji, w grudniu 2020 r., wszystkie unikatowe obiekty będące przedmiotem zadania zostaną zaprezentowane w gotyckim kapitularzu katedry włocławskiej, odrestaurowanym i zaadaptowanym na ogólnodostępną czytelnię Archiwum Diecezjalnego.

 

Konserwację najstarszych archiwaliów Diecezji Włocławskiej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa,
zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych