Święcenia prezbiteratu (komunikat ceremoniarza biskupiego)


7 czerwca 2022 r.

Święcenia prezbiteratu (komunikat ceremoniarza biskupiego)

W najbliższą sobotę, 11 czerwca, o godz. 11.00, ks. bp Krzysztof Wętkowski w bazylice katedralnej udzieli święceń prezbiteratu 5 diakonom włocławskiego WSD.
 
Istnieje możliwość koncelebrowania Mszy św. dla wszystkich księży; należy jednak wcześniej (tj. do 8.06) zapisać się do koncelebry wysyłając swoje imię i nazwisko z dopiskiem „koncelebra prezbiterat” na adres  ceremoniarz@diecezja.wloclawek.pl. Należy zabrać ze sobą albę. Dla księży, którzy zgłoszą swoją obecność zostaną przygotowane ornaty oraz wyznaczone miejsca w katedrze.
 
Ze względów organizacyjnych także kapłani biorący udział w święceniach w stroju chórowym proszeni są o zgłoszenie swojej obecności. W mailu należy napisać: Imię nazwisko – prezbiterat chór np. ks. Jan Nowak – prezbiterat chór.
 

ks. Zbigniew Łukasik
ceremoniarz biskupi