Spotkanie formacyjne prezbiterów (II-VIII)


14 maja 2022 r

Spotkanie formacyjne młodszych prezbietrów (od 2 do 8 lat kapłaństwa);

Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku;

początek: godz. 9.30.