Rozpoczęcie Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi


7 lipca 2021 r