Rejonowe spotkanie katechetyczne (Konin)


29 sierpnia 2022 r

godz. 15.00 - Msza św. w kościele św. Maksymiliana w Koninie (liturgia słowa: par. św. Faustyny w Koninie), konferencja w auli AKW