Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę (rejon sieradzki i włocławski)


30 marca 2022 r