DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Bp Mering do kleryków: Bóg nie wybiera uzdolnionych, ale wybranych uzdalnia
2017-10-12

12 października br. w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku odbyła się inauguracja kolejnego roku akademickiego. W słowie do alumnów i profesorów uczelni powstałej w 1569 r. Biskup Włocławski podkreślił, że prawdziwym fundamentem seminaryjnej formacji jest praca nad sercem, nad osobistą relacją z Chrystusem.

O godz. 15.00 w Bazylice Katedralnej we Włocławku Mszą św. pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Wiesława Meringa zainaugurowany został 449 rok akademicki w historii włocławskiego Wyższego Seminarium Duchownego – jednego z najstarszych seminariów duchownych w Polsce. Następnie w auli seminaryjnej wykład inauguracyjny wygłosił prof. Piotr Jaroszyński z KUL. Ks. bp Wiesław Mering w słowie skierowanym do alumnów podkreślił, że prawdziwym fundamentem seminaryjnej formacji jest praca nad sercem, nad osobistą relacją z Chrystusem.

Eucharystię koncelebrowali: ks. bp Stanisław Gębicki, ks. bp Bronisław Dembowski, moderatorzy, profesorowie, pracownicy Kurii, proboszczowie kleryków. Obecni byli rodzice i rodziny alumnów przyjętych na I rok studiów, siostry zakonne oraz alumni Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Na zakończenie Eucharystii bp Mering ogłosił nominację ks. prał. Sławomira Deręgowskiego na wikariusza biskupiego na rejon włocławski.

Homilię wygłosił ks. dr Andrzej Tomalak, wykładowca ekumenizmu w WSD we Włocławku. Kaznodzieja podkreślił konieczność harmonii wiary i rozumu w młodym człowieku – formacji sumienia, serca i intelektu. Cały trud pracy formacyjnej powinien prowadzić do spotkania i bliskości z Chrystusem po to, by stawać się prawdziwym „sługą Bożym”. Zadaniem każdego wierzącego jest upodabnianie do Chrystusa: „Trzeba nam być jak On, słuchać jak On, miłować jak On, czynić jak On” – zakończył ks. Tomalak.

Po Mszy świętej wszyscy zgromadzeni udali się do seminaryjnej auli im. kard. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Rektor WSD ks. prał. dr hab. Jacek Szymański przywitał zebranych gości oraz uroczyście zainaugurował nowy rok akademicki – 449 od założenia Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Następnie ks. wicerektor dr Marcin Idzikowski przedstawił sprawozdanie z działalności uczelni za poprzedni rok, uwzględniając formację ludzką, duchową, intelektualną i duszpasterską. Ks. prefekt dr Jacek Bartczak przeprowadził immatrykulację szesnastu alumnów pierwszego roku. Ślubowanie zawierało m.in. zobowiązanie: „realizować wytrwale wzniosłe idee mej Uczelni – Sanctitati et Veritati – w świętości i prawdzie”.

Wykład inauguracyjny pt. „Od ateizmu do antykultury” wygłosił prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (KUL). Prelegent w swojej wypowiedzi przedstawił etymologiczne znaczenie kultury oraz jej rozumienie na przestrzeni wieków, a także podejmowaną nad nią refleksję. Odwołując się do słów św. Tomasz z Akwinu: „nihil est coniunctius Deo quam mens humana” - nic nie jest bliższe Bogu, niż ludzki umysł, wskazał na konieczność ciągłej pracy nad rozwojem umysłu. Zauważył również, iż antykultura we współczesnym świecie staje się wyrazem ideologii antyreligijnych, antychrześcijańskich, ateistycznych uderzających w fundamenty kultury i intelekt.

Pasterz Diecezji Włocławskiej skierował słowa podziękowania dla księdza rektora, moderatorów, profesorów: „za pracę nad sercami i intelektami studentów. Inauguracja to jest dobry czas, żeby wyrazić taką wdzięczność; (…) wszyscy profesorowie seminarium są wychowawcami – to jest nasze pierwsze i podstawowe zadanie” – zaznaczył bp Mering.

Zwracając się do alumnów bp Mering zaakcentował wartość i trudy wspólnoty: „My nie tylko zastajemy społeczność, wspólnotę, ale my ją tworzymy naszym myśleniem, działaniem, zachowaniem, opiniami, sądami, wypowiedziami […] każda społeczność jest czymś żywym”. Ksiądz Biskup wskazał na przykłady męstwa i zdecydowania ludzi związanych z włocławską Alma Mater: bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, bł. ks. bp. Michała Kozala, Sł. Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, bł. ks. Henryka Kaczorowskiego, błogosławionych alumnów: Henryka, Tadeusza, Bronisława, by uczyć się od nich męstwa i zdecydowania. „Dwustu pięćdziesięciu prezbiterów, którzy oddali życie za wierność Bogu i Ojczyźnie – to nie są puste hasła, bo krew, życie, które oddali świadczą o prawdzie tych ideałów. Wy wchodzicie w ich ślady. Oni woleli śmierć niż zdradę” – powiedział hierarcha.

Zwracając się do alumnów rozpoczynających studia na pierwszym roku formacyjnym, bp Mering powiedział: „Rok akademicki rozpoczyna szesnastu młodych alumnów. Dla nas to jest wielka radość, bo mamy szesnaście młodych serc, które są zafascynowane sprawą wiary w Boga, sprawą tej dobrze rozumianej kultury […] Nie idziecie na żadną łatwiznę, ale także nie idziecie sami”. Dodając odwagi i otuchy w obliczu rozpoczynającego się roku akademickiego i formacyjnego bp Mering wyakcentował słowa refrenu psalmu responsoryjnego: „Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu” oraz przytoczył słowa misjonarki pracującej w Tanzanii dotyczące powołania: „Bóg nie wybiera uzdolnionych, tylko uzdalnia wybranych”.

Uroczystości śpiewem towarzyszyła schola wraz z chórem kleryckim pod przewodnictwem ks. prał. Józefa Nowaka. Wykonano m.in. hymn „Gaude Mater Polonia” oraz „Gaudeamus igitur” – studencką pieśń śpiewaną z racji uroczystości akademickich.

 

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 12964063 -GOŚCI ONLINE: 71

projektowanie stron www