DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Ks. bp Wiesław Mering z proboszczami Włocławka omawiał bieżące problemy duszpasterskie miasta
2017-09-01

Dnia 1 września br. w Kurii Biskupiej miało miejsce spotkanie robocze Pasterza Diecezji z proboszczami dekanatów włocławskich, w którym uczestniczyli także ks. prał. Lesław Witczak, ekonom diecezji, ks. prał. Artur Niemira, kanclerz Kurii, ks. Andrzej Tomalak, sekretarz Biskupa Włocławskiego, ks. Julian Głowacki, redaktor „Ładu Bożego” i ks. Przemysław Pilarski, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Było ono poświęcone bieżącym sprawom duszpasterskim i społecznym miasta.

Dyskusja dotyczyła m.in. kwestii duszpasterstwa chorych we włocławskim szpitalu, forum ewangelizacji miasta, duszpasterstwa młodzieży oraz przygotowania do przyjęcia sakramentów. Jej celem było wzajemne wysłuchanie racji, podzielenie się spostrzeżeniami oraz uzgodnienie wspólnego stanowiska wobec konkretnych problemów. Szczególnie podkreślano wartość i potrzebę wzajemnej współpracy duchowieństwa miedzy sobą oraz otwartość na inicjatywy i zaangażowanie ze strony świeckich. Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na potrzebę kształtowania w wiernych poczucia współodpowiedzialności za parafię, ale i cały Kościół. Przykładem takiego zaangażowania laikatu jest grupa ewangelizacyjna aktywnie działająca we Włocławku, która 3 września br. podejmie ewangelizację Włocławka.

Ksiądz Biskup wsłuchując się w wypowiedzi księży podkreślił związek konkretnej pracy z modlitwą, szczególnie przed Najświętszym Sakramentem, co dokonuje się w wielu parafiach. Wskazywał również na ważność zamanifestowania swojej wiary poza świątynią. Okazją do tego był zorganizowany po raz pierwszy we Włocławku „Marsz dla Życia i Rodziny”, który zgromadził licznych mieszkańców Włocławka. Obok procesji Bożego Ciała i Orszaku Trzech Króli wpisał się on w kalendarz ważnych wydarzeń miasta.

Ostatnią kwestią poruszaną na spotkaniu była formacja, zwłaszcza młodych. Okazją ku temu są organizowane comiesięczne spotkania z cyklu „Dotknij Jezusa”. Odbywają się one w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 19.30 w kolejnych parafiach Włocławka i okolic.

Poruszono także kwestię przygotowania do sakramentu bierzmowania. Zgodnie z zaleceniem KEP – o czym przypomniał Ksiądz Biskup – spotkania z kandydatami powinny odbywać się w mniejszych grupach. Wartościowe jest też zapraszanie na takie spotkania grup ewangelizacyjnych. Ksiądz Biskup podkreślił konieczność ujednolicenia przez wszystkie parafie formy i czasu przygotowania do przyjęcia sakramentu. Podobne zalecenia dotyczą również przygotowania dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej.

Po raz kolejny zostało podkreślone, iż miejscem przyjmowania sakramentów jest parafia zamieszkania, a tylko w niektórych, uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przyjęcie sakramentu w innej parafii. Odbywać się to musi jednak za zgodą proboszcza, który odpowiedzialny jest za przyjęcie tego sakramentu.

Ks. Andrzej Tomalak
Zdjęcie: ks. Julian Głowacki

 

 


Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13192165 -GOŚCI ONLINE: 51

projektowanie stron www