DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Czarna Góra: Wakacyjne rekolekcje Odnowy w Duchy Świętym diecezji włocławskiej
2017-07-18

Tegoroczne rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym, tak jak w poprzednich latach odbyły się w Czarnej Górze. Rozpoczęły się 9 lipca wieczorną Mszą Świętą, na której 160 uczestników zawiązało wspólnotę, aby w jedności przeżywać nadchodzące rekolekcje, a zakończyły się 16 lipca. Odpowiedzialnym za rekolekcje i głoszenie Słowa Bożego był ks. Krzysztof Antczak - diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym. W modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego towarzyszył nam również ks. Maciej Adamski. W rekolekcjach wzięły udział wspólnoty z Koła, Grzegorzewa, Konina, Włocławka, Zadusznik, Turku, Sadlna, Sieradza i Ochli a także 6 kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Razem z nami modliły się osoby, które po raz pierwszy uczestniczyły w tego typu rekolekcjach.

Każdy dzień rozpoczynał się jutrznią, ponieważ przez psalmy i czytania Bóg kieruje do nas słowo na dany dzień. Następnie ks. Krzysztof Antczak wygłaszał codzienną katechezę, która miała nas przygotować do szczególnego zadania w ostatnich dwóch dniach. Kolejnym punktem programu była medytacja, gdzie każdy z uczestników miał możliwość przybliżyć się do Boga i słuchać Jego wskazówek zawartych w Piśmie Świętym. Obowiązkowym punktem programu była Msza Święta, podczas której najmocniej zbliżaliśmy się do Serca Pana Jezusa. Natomiast podczas wieczornych spotkań modlitewnych modliliśmy się szczególnie o wylanie Ducha Świętego. Uczestnicy będący pierwszy raz na rekolekcjach przyjęli chrzest w Duchu Świętym a także mogli przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela.

Jak co roku rekolekcje opierały się na tygodniowej wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. W specjalnie przygotowanej kaplicy, można było zapalić światło jako symbol zesłania Ducha Świętego. Dekoracja jaka otaczała Najświętszy Sakrament opierała się na zawieszonych wokół lampionach.

Tegoroczne rekolekcje odbyły się pod hasłem „Wieczernik”. „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1,14). Ikona znajdująca się w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu przedstawiała Dzień Pięćdziesiątnicy, Maryję i Apostołów, którzy nad głowami mieli języki z ognia. Maryja, która razem z Apostołami oczekiwała zesłania Ducha Świętego jest najpełniejszym przykładem przyjęcia Ducha Świętego, ponieważ już przy zwiastowaniu przyjęła Go całkowicie. „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1,35). Uczestnicy rekolekcji podczas codziennej modlitwy różańcowej szczególnie zwracali się do Maryi o pomoc, wytrwanie i dary Ducha Świętego.

Ostatnie dni duchowych ćwiczeń były szczególne, ponieważ w tym roku liturgicznym, przeżywanym pod hasłem „Idźcie i głoście” Jezus szczególnie posyła nas do głoszenia Dobrej Nowiny. Dlatego każdego dnia rekolektanci wychodzili z miejsca pobytu aby napotkanym ludziom głosić Orędzie Zbawienia. Wielu, z którymi rozmawiali przyjęło Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Pod koniec każdego z ewangelizacyjnych dni mogli razem z osobami, które zaprosili, uwielbiać Boga za łaski, jakie każdy otrzymał.

tekst i foto: Weronika Łaszkiewicz


Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 12964870 -GOŚCI ONLINE: 61

projektowanie stron www