DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Trzy lata temu, w rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, rozpoczęła się pielgrzymka Krzyża ŚDM po diecezji włocławskiej
2017-05-18

Trzy lata temu, w 94 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, tj. 18 maja 2014 r., Krzyż ŚDM oraz ikona Matki Bożej Salus Populi Romani przybyły do diecezji włocławskiej. Rozpoczęła się pielgrzymka Symboli ŚDM w diecezji włocławskiej, która trwała do 30 maja. Symbole w specjalnym samochodzie zostały przewiezione do sieradzkiej Kolegiaty, by tam uroczyście zainaugurować peregrynację.

Sieradz – diecezjalne powitanie Symboli ŚDM

Od nawiedzenia parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, rozpoczęła się peregrynacja krzyża i ikony „Salus Populi Romani” po diecezji włocławskiej. Okolicznościowa wystawa, koncert i poczęstunek papieskim urodzinowym tortem, ale przede wszystkim modlitwa i adoracja towarzyszyły powitaniu Symboli ŚDM w Sieradzu.
Już od godz. 15 wierni gromadzili się na prowadzonej przez młodzież modlitwie przed sieradzką Kolegiatą, by tam, pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa, powitać te „swoiste relikwie” św. Jana Pawła II, jak je określił w liście pasterskim do wiernych biskup włocławski. Po modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia Księdza Biskupa krzyż i ikona, niesione na barkach młodych ludzi, zostały uroczyście wprowadzone do świątyni.
O godz. 16 rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Włocławskiego. W homilii bp Mering powiedział: „W dniu, kiedy rozpoczyna się peregrynacja Symboli ŚDM można zapytać o jej sens. Dziedzictwo krzyża należy przyjąć na nowo, trzeba wziąć odpowiedzialność za obecność krzyża w naszym życiu”. Odnosząc się do nauczania Jana Pawła II hierarcha apelował: „Brońcie krzyża!” Kaznodzieja podkreślił, że Krzyż ŚDM ma nam przypomnieć i ożywić naszą więź z Janem Pawłem II.
Do północy trwało czuwanie przygotowane przez młodych, w czasie którego podchodzili oni do krzyża i ikony, by przy tych szczególnych znakach, zawierzać Bogu i Jego Matce swoje życie. O północy kapłani z dekanatu sieradzkiego wspólnie odprawili Eucharystię, w której dziękowali za dar kapłaństwa i modlili się o świętość swojego życia.

Sieradz

Klasztor Sióstr Urszulanek, szkoły, zakład karny, jednostka wojskowa, komenda Policji, komenda Straży Pożarnej, Szpital Wojewódzki, Sanktuarium Matki Bożej w Charłupi Małej – droga znaczona tymi miejscami stała się Drogą Krzyża Chrystusa w znaku Krzyża Światowych Dni Młodzieży, który towarzyszył modlitwie wiernych 19 maja 2014 roku.
Krzyż był we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych oraz w Publicznym Gimnazjum w Sieradzu. W pierwszych chwilach spotkań z młodzieżą szkolną gościła na ich twarzach swoista ciekawość związana z „nietypową propozycją” spotkania z Krzyżem w innym miejscu niż świątynia. Po rozważaniu kolejnych stacji Drogi Krzyżowej oraz krótkiej katechezie, wielu młodych ludzi z wielkim wzruszeniem, szacunkiem i rozmodleniem trwało przy nim nawet przez dłuższy czas. Do świadectwa uczniów dołączyli się ich nauczyciele, którzy z równie wielkim przejęciem adorowali Krzyż naszego Pana.
Zakończenie tej wyjątkowej na sieradzkiej ziemi Drogi z Krzyżem naszego Pana miało miejsce w Sanktuarium Matki Bożej w Charłupi Małej. Na samym początku Martyna Cybulska, reprezentantka młodzieży diecezji włocławskiej w Rzymie, odczytała krótką historię symboli ŚDM i wprowadziła wiernych w klimat modlitewnego spotkania.
O godz. 18 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia wieńcząca pielgrzymkę Krzyża Światowych Dni Młodzieży po ziemi sieradzkiej. Przewodniczył jej ks. prał. Marian Bronikowski, Wikariusz Biskupi na rejon sieradzki. Proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego ks. prał. Mirosław Miłek na zakończenie liturgii podziękował wszystkim zgromadzonym za modlitwę i zaangażowanie w czasie peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży w naszym mieście.

Nocna pielgrzymka z Sieradza do Zduńskiej Woli

Ważnym wydarzeniem stała się nocna pielgrzymka z Sieradza do miasta św. Maksymiliana Kolbe, podczas której młodzież i dorośli przynieśli Krzyż ŚDM i ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani. Pielgrzymka wyruszyła z kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu. Połowę drogi Krzyż niosło ok. dwustu mieszkańców Sieradza. W tym czasie, do umówionego miejsca autokarami zjeżdżali się młodzi i dorośli mieszkańcy ze Zduńskiej Woli, tak że blisko tysiąc osób z miejsca przekazania Krzyża zaniosło Symbole ŚDM do zduńskowolskiej bazyliki. W pielgrzymce szli głównie młodzi, a wśród nich ci, którzy 20 maja mieli przyjąć sakrament bierzmowania podczas Mszy św. dla młodzieży trzech zduńskowolskich parafii.
Pielgrzymi na czele z ks. prał. Dariuszem Kalińskim doszli do zduńskowolskiej bazyliki ok. godz. 23.30. Przywitało ich bicie dzwonów i modląca się w kościele grupa dorosłych wiekiem wiernych. Zaraz też rozpoczęła się uroczysta Msza św. na przywitanie Symboli ŚDM, której przewodniczył diecezjalny koordynator ŚDM ks. prał. kanclerz Artur Niemira, a koncelebrowali wszyscy kapłani dekanatu oraz goście z dekanatów sieradzkich i archidiecezji łódzkiej.

Zduńska Wola

20 maja po porannej Eucharystii Krzyż i ikona znalazły się w centrum refleksji młodych parafian Bazyliki Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli. Następnie Symbole ŚDM zostały przeniesione w procesji młodzieży do Urzędu Miasta oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki.
Zwieńczeniem tych uroczystości była Msza św., podczas której młodzież z trzech zduńskowolskich parafii otrzymała Sakrament Bierzmowania z rąk biskupów: Wiesława Meringa oraz Stanisława Gębickiego. Do tego uroczystego wydarzenia ponad 300 młodych dziewcząt i chłopców przygotowywało się przez 3 lata nauki w gimnazjum w rodzinnych parafiach – Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, św. Maksymiliana oraz św. Antoniego. Trzy wspólnoty zostały jednak połączone przez tajemnicę Krzyża i obecność Znaków ŚDM.
Umocnieni Duchem Świętych w sakramencie bierzmowania i Komunią Świętą młodzi ludzie wraz ze swoimi rodzicami dokonali zawierzenia swojego życia opiece Matki Najświętszej oraz przyjęcia duchowo Krzyża Światowych Dni Młodzieży do swojej codzienności.
Po zakończonej Eucharystii Krzyż i ikona zostały przekazane młodzieży z dekanatu szadkowskiego.

Szadek

Od granic parafii Symbole ŚDM były serdecznie witane. Mieszkańcy wsi Suchoczasy pięknie przystroili trasę przejazdu, rozwiesili flagi i kolorowe banery oraz zgromadzeni przy swojej kaplicy, śpiewem "Barki", witali Krzyż ŚDM i Ikonę Matki Bożej. Po dotarciu do pierwszej stacji pielgrzymki, czyli do kościoła filialnego pw. św. Idziego, została odprawiona Msza św. inaugurująca peregrynację. Po niej miała miejsce droga krzyżowa ulicami Szadku z kościoła filialnego św. Idziego do kościoła św. Jakuba.
Następnego dnia, czyli 21 maja, symbole ŚDM zawitały także do Szkoły im. Jana Pawła II w Prusinowicach, gdzie odbyło się spotkanie z młodzieżą szkolną dekanatu szadkowskiego.
W samo południe pod Krzyżem ŚDM i przy Ikonie Matki Bożej zgromadzili się przedstawiciele grup parafialnych, m.in. radni parafialni, róże kół różańcowych, chórzyści, ministranci, rodziny kościoła domowego i wolontariusze parafialnego koła Caritas, którzy wyruszyli w "Drogę wiary" do siedmiu symbolicznych ołtarzy. Każda ze stacji owej Drogi, to sakrament, przez który człowiek odkrywa tajemnicę Boga i zostaje uzdolniony do podjęcia oraz wypełnienia swego życiowego powołania.
Szczególnie wzruszająca i zapraszająca do modlitwy była wizyta Symboli ŚDM w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku. Grupa ludzi na wózkach inwalidzkich, dotkniętych kalectwem i różnymi chorobami zgromadzona z opiekunami obok Krzyża ŚDM i Ikony Matki Bożej szczególnie kierowała spojrzenia na znak męki Jezusa Chrystusa.

Świnice Warckie

W pielgrzymce po diecezji włocławskiej Krzyż ŚDM i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani wieczorem 21 maja przywędrowały do parafii w Świnicach Warckich, skąd pochodzi i połowę swojego życia spędziła św. Siostra Faustyna Kowalska. Peregrynacja rozpoczęła się od Głogowca – rodzinnej miejscowości Świętej. Krzyż ŚDM i ikona Matki Bożej stanęły przed rodzinnym domem św. Faustyny.
Wieczorem, w procesji światła, młodzież parafii i dorośli, przeszli z Krzyżem i ikoną do parafialnego kościoła, odmawiając po drodze Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po dojściu do kościoła odśpiewano Apel Jasnogórski.
22 maja, do Świnic Warckich przybyli księża diecezji włocławskiej na swoją doroczną pielgrzymkę kapłańską. Był to zarazem dzień modlitw o uświęcenie kapłanów, obchodzony tym razem w obecności Krzyża ŚDM. W podobnej procesji co młodzież, duchowni przeszli z Krzyżem drogę z Głogowca do Świnic. Modlitwę na przywitanie Krzyża ŚDM odmówił bp Stanisław Gębicki. Po dojściu do kościoła parafialnego w Świnicach Warckich Krzyż ŚDM powitał biskup włocławski Wiesław Mering, który następnie przewodniczył nabożeństwu eucharystycznemu z modlitwą przebłagalną za grzechy kapłanów oraz z prośbą o uświęcenie prezbiterów. Bp Mering przewodniczył także Eucharystii. Po zakończeniu spotkania kapłanów, przy Krzyżu ŚDM odprawiona została Godzina Miłosierdzia, po której Symbole ŚDM rozpoczęły nawiedzenie Konina.

Konin

W dniu 22 maja, w parafii św. Bartłomieja rozpoczęła się peregrynacja Krzyża ŚDM w Koninie. Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem krzyża ŚDM przy krzyżu upamiętniającym śmierć o. Maksymiliana Tarejwy. Po procesji do kościoła św. Bartłomieja o godz. 18 wierni wzięli udział w uroczystej Eucharystii. Po Mszy św. uczestnicy udali się z procesją z krzyżem po konińskiej Starówce. O godz. 21 odbył się apel wieczorny na skrzyżowaniu ulic 3 maja i Kościelnej, a następnie procesja powróciła do kościoła, aby każdy z wiernych mógł wziąć udział w osobistej adoracji krzyża i ikony Matki Bożej.
Do parafii św. Maksymiliana Krzyż oraz ikona Matki Bożej przybyły 23 maja o godz. 8. Po uroczystym powitaniu Krzyża i ikony przez proboszcza parafii ks. prał. Wojciecha Kochańskiego odbyło się czuwanie. Tego samego dnia o godz. 13.15 Krzyż ŚDM wraz z kopią ikony Matki Boże Salus Populi Romani przybył do parafii NMP Królowej Polski dekanatu konińskiego II. Słowo powitania do zebranych skierował dziekan dekanatu konińskiego II ks. prał. Henryk Włoczewski, który przypomniał historię i znaczenie symboli ŚDM i zachęcił do gorliwej i żarliwej modlitwy. Przed kopią ikony Matki Bożej Salus Populi Romani miało miejsce m.in. Nabożeństwo Majowe z udziałem dzieci szkół podstawowych. O godzinie 16.30 parafia NMP Królowej Polski pożegnała symbole Światowych Dni Młodzieży. Przy pomniku kardynała Stefana Wyszyńskiego zostały one przekazane do parafii św. Wojciecha.
Po przybyciu do świątyni, zgromadzeni modlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Centralnym punktem wydarzenia była uroczysta Eucharystia o Krzyżu Świętym, po której miało miejsce czuwanie przy Krzyżu ŚDM oraz ikonie, a następnie o godzinie 21 rozpoczął się Apel Jasnogórski. W sobotę 24 maja uczestnicy parafialnego nawiedzenia Krzyża ŚDM i ikony Matki Bożej zgromadzili się na uroczystej Eucharystii kończącej to niezwykłe wydarzenie. Proboszcz parafii, ks. prał. Józef Wysocki dokonał aktu zawierzenia Jezusowi i Jego Matce całej parafii, a szczególnie młodzieży. Następnie czcigodne symbole ŚDM zostały odwiezione wozami strażackimi do sąsiedniej parafii bł. Jerzego Matulewicza w Koninie.
Po przywitaniu na placu kościelnym przez ks. proboszcza Artura Krzyżanowskiego, Symbole ŚDM zostały uroczyście wprowadzone do budującej się świątyni. Rozpoczęło się modlitewne czuwanie. Uwieńczeniem modlitwy była Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. kanclerz Artur Niemira, koordynator Światowych Dni Młodzieży. Po niej młodzież wzięła na swoje barki Krzyż i ikonę w swoje ręce wyprowadzając te święte znaki do samochodu. W asyście wozów strażackich Symbole ŚDM zostały odprowadzone do Sanktuarium Licheńskiego.

Licheń

W Licheniu młodzi z ogromnym szacunkiem i w modlitewnym skupieniu przeszli nawą główną licheńskiej bazyliki, niosąc go przed tron Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. Odśpiewana została Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny. Należy zaznaczyć, iż z pobliskiego Kramska na powitanie Krzyża ŚDM w pieszej pielgrzymce przybyła kilkudziesięcioosobowa grupa gimnazjalistów, którzy ostatni etap wędrówki pokonali w rzęsistym deszczu.
Drugiego dnia obecności Krzyża ŚDM oraz ikony Matki Bożej Salus Populi Romani w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, w niedzielę 25 maja, wierni modlili się podczas Mszy św. sprawowanych w licheńskiej bazylice w obecności wspomnianych symboli. W bazylice modlili się zarówno licheńscy parafianie, jak i pielgrzymi, którzy przybyli do Lichenia, aby choć przez chwilę móc adorować symbole ŚDM.

Tuliszków

W niedzielę 25 maja w uroczystej procesji przeniesiono Symbole ŚDM i umiejscowiono na wzgórzu przed kościołem. Krzyż i ikonę nieśli liderzy parafialnych grup młodzieżowych z dekanatu tuliszkowskiego. Na wzgórzu u stóp Krzyża ustawiono ołtarz, przy którym o godz. 15 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. kanclerz Artur Niemira. Po Mszy św. poprowadzona została Koronka do Bożego Miłosierdzia. Po modlitwie wierni, których zebrało się ponad tysiąc, mogli podejść do Krzyża, przytulić się do niego, ucałować, dotknąć, by wyznać wiarę i miłość do Boga.

Turek

Tego samego dnia o godz. 17.30 w parafii św. Barbary w Turku rozpoczęły się uroczystości związane z peregrynacją Krzyża Światowych Dni Młodzieży i Ikony Matki Bożej „Salus Populi Romani” w dekanacie tureckim. O godz. 18 rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. prał. Artura Niemiry, diecezjalnego Koordynatora przygotowań do Światowych Dni Młodzieży.
Po uroczystej Eucharystii rozpoczęło się wspólne czuwanie, które poprowadziła młodzież z Gimnazjum nr 1 wraz z parafialną scholą. Był to czas osobistej refleksji i wdzięczności Bogu za miłość, jaką przez Krzyż ofiarował nam wszystkim Jezus Chrystus, a także wyrazem wdzięczności młodych za dar św. Jana Pawła II.

Galew

W niedzielny wieczór w Galewie, przed godz. 22 zostały powitane przed kościołem „relikwie” Światowych Dni Młodzieży, które przez młodych parafii zostały wniesione przed loggię galewskiego kościoła. Tam, ks. Jacek Buda, kustosz Sanktuarium wraz młodymi i małżeństwami modlitewnie powitał znaki ŚDM. Uroczystą celebrę na szczycie świątynnym sprawowali kapłani z dekanatu kolskiego i tureckiego. Mimo późnej pory w liturgii uczestniczyło ponad tysiąc wiernych.
Po liturgii eucharystycznej uczestnicy wzięli udział w Drodze Krzyżowej na Galewskiej Kalwarii. Nawiedzenie Symboli ŚDM w Galewie zakończyło się 26 maja rano.

Kaczki Średnie

Dnia 26 maja 2014 r., w Dniu Matki, Krzyż Światowych Dni Młodzieży zawitał do parafii NMP Królowej Polski w Kaczkach Średnich. Symbole ŚDM w uroczystej procesji młodzież parafii wprowadziła do kościoła. Po przywitaniu Krzyża i ikony Matki Bożej, przy wypełnionej świątyni o godz. 8.30 została sprawowana Eucharystia dla parafian.
Od godz. 10 do kościoła zaczęła napływać młodzież szkół średnich i gimnazjów Powiatu Tureckiego. Mszę św. celebrowało kilkunastu kapłanów. Po Mszy św. rozpoczęła się Droga Krzyżowa, którą w oparciu o słowa papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, wygłoszone na Światowych Dniach Młodzieży przygotował ks. Paweł Zalewski.

Kłodawa

Na powitanie Symboli ŚDM czekała już Kłodawa. W oczekiwaniu na ich przyjazd społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wólce Czepowej przygotowała montaż muzyczny, który zachęcał do śpiewu wszystkich zgromadzonych. W imieniu wspólnoty parafialnej symbole ŚDM powitał proboszcz parafii, ks. prał. Jerzy Dylewski.
Licznie zgromadzeni wierni wyruszyli w uroczystej procesji, która w modlitewnym skupieniu przeszła główną ulicą Kłodawy pod krzyż wzniesiony na pamiątkę Misji Świętych w roku 2008. W przeżywaniu tej uroczystości pomagała piękna oprawa muzyczna i śpiew młodzieży miejscowego liceum. Do śpiewu włączyli się z radością wszyscy zebrani wierni w liczbie ok. 900 osób.
Po modlitwie wierni adorowali Krzyż, wyznając tym samym wiarę i miłość do Boga. Po krótkim, bo niespełna dwugodzinnym, lecz jakże wspaniałym, pełnym wzruszeń i żarliwej modlitwy czasie Symbole ŚDM zostały pożegnane i przewiezione do Izbicy Kujawskiej.

Izbica Kujawska

Tam, po ucałowaniu Krzyża i ikony przez kapłanów i przedstawicielki matek ze śpiewem Litanii Loretańskiej ruszyła procesja – Symbole niosły matki. Przed głównym wejściem do kościoła Krzyż i ikonę ŚDM, matki przekazały młodzieży, która wniosła je do izbickiej świątyni.
O godz. 18 odśpiewano „Regina coeli…” po czym rozpoczęła się Eucharystia, a po niej cała zgromadzona wspólnota odśpiewała hymn „Ciebie Boga wysławiamy”. Błogosławieństwem zakończyła się peregrynacja Krzyża i ikony Matki Bożej i w procesyjnym orszaku ojcowie Paulini z Brdowa nieśli Ikonę Matki Bożej, a pozostali kapłani Krzyż.

Czernikowo

Symbole ŚDM zostały przekazane parafii św. Bartłomieja w Czernikowie, gdzie dotarły po godz. 21. Nocne czuwanie przy Krzyżu i ikonie Maryi poprzedzone było Eucharystią, której przewodniczył i słowo wygłosił ks. proboszcz Piotr Siołkowski. Wielu skorzystało z sakramentu pokuty i pojednania. O godz. 8 Mszą św. Symbole Światowych Dni Młodzieży zostały pożegnane i rozpoczęły nawiedzenie parafii dekanatu lubickiego.

Obrowo-Dobrzejewice-Lubicz Górny

Dnia 27 maja, po nawiedzeniu Czernikowa pielgrzymujące symbole Światowych Dni Młodzieży – Krzyż oraz ikona Matki Bożej przywędrowały do Dekanatu Lubickiego: parafii Obrowo, Dobrzejewice i Lubicz Górny.
W Obrowie o godz. 9 miało miejsce powitanie Krzyża i Ikony Matki Bożej w kościele parafialnym, w którym zgromadziła się cała wspólnota szkolna, przeżywająca Dzień Patrona, czyli św. Jana Pawła II. Po Eucharystii odbyła się wspólna adoracja Krzyża. O godz. 11.30 Symbole ŚDM zostały przekazane parafii Dobrzejewice.
O godz. 14 przedstawiciele młodzieży parafii z Lubicza Górnego odebrali Krzyż i ikonę z rąk delegacji młodzieży z parafii Dobrzejewice. Główną uroczystość o godzinie 17 celebrował ks. bp Wiesław Mering. Podczas Mszy św. udzielony został sakrament bierzmowania. „Krzyż jest pierwszym znakiem miłości Chrystusa do człowieka. Dlatego czcimy Krzyż, dlatego go adorujemy” – mówił Pasterz Diecezji.

Ciechocinek

W dniu 27 maja o godz. 21 parafia w Ciechocinku powitała peregrynujące po diecezji włocławskiej symbole Światowych Dni Młodzieży. Zgromadzona młodzież, harcerze, Rycerze Kolumba i rzesza wiernych parafian oraz kuracjuszy wypełniła kościół parafialny, gdzie powitano Symbole ŚDM.
W dniu 28 maja o godz. 7 została odprawiona Msza św. dla codziennych uczestników porannej Eucharystii i pracowników ciechocińskich sanatoriów. O godz. 12 odprawiona została Msza św. z bardzo licznym udziałem młodzieży dekanatu nieszawskiego.
O godz. 16 została odprawiona główna Msza św. czasu nawiedzenia w Ciechocinku. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Wiesław Mering, biskup włocławski, który wraz z ks. bp. Stanisławem Gębickim udzielił miejscowej młodzieży sakramentu bierzmowania.
Przed błogosławieństwem nastąpiło serdeczne pożegnanie przedstawicieli młodzieży z Krzyżem i ikoną, które bp Mering przekazał ks. prał. Sławomirowi Deręgowskiemu, proboszczowi par. św. Stanisława we Włocławku, w której to parafii rozpoczynał się kolejny etap peregrynacji.

Włocławek

Mieszkańcy miasta, wspólnoty parafialne, Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Światło Życie, Noekatechumenat wraz ze swoimi duszpasterzami, przedstawiciele Rady Miasta, harcerze, przedstawiciele szpitala i hospicjów 28 maja ok. godz. 19 powitali Symbole ŚDM w parafii św. Stanisława. Eucharystii przewodniczył ks. bp Wiesława Meringa.
Apel Jasnogórski poprowadził ks. dr Marcin Idzikowski, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii biskupiej. Następnie rozpoczęło się czuwanie pod Krzyżem. Około północy ostatni adorujący opuścili świątynię, by wraz ze swoimi katechetami powrócić jeszcze przed południem 29 maja. Od godzin rannych trwała adoracja. O godz. 12 na modlitwie Anioł Pański zatrzymały się osoby starsze, samotne i czciciele Matki Bożej. Pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Sławomira Deręgowskiego grupa wiernych przekazali Symbole ŚDM do Zakładu Karnego w Mielęcinie, gdzie miało miejsce nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
29 maja o godz. 16.30 na włocławską tamę – miejsce śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – przywieziony został Krzyż ŚDM i ikona Salus Populi Romani. Symbole ŚDM stanęły w jednym z najbardziej symbolicznych miejsc Włocławka. Modlitwę przy Krzyżu ŚDM poprowadzili Bracia Pocieszyciele z Getsemani i młodzież gimnazjalna. Krzyż został zaniesiony przez młodzież na samą tamę, w pobliże miejsca wyłowienia ciała bł. ks. Popiełuszki.
W międzyczasie w grupie kilkunastoosobowej przyjechali motorami „Rycerze Świątyni Jerozolimskiej”, którzy w asyście honorowej odwieźli Symbole ŚDM z tamy do włocławskiej katedry.
Księża, klerycy, siostry zakonne i wierni świeccy w czwartkowe popołudnie 29 maja oczekiwali na przybycie symboli ŚDM trwając przed Najświętszym Sakramentem i modląc się litanią loretańską. Kilka minut po 18 w uroczystym orszaku motocykliści wraz z klerykami wnieśli symbole do bazyliki katedralnej.
O 18.30 biskup pomocniczy Stanisław Gębicki przewodniczył uroczystej Eucharystii w intencji powołań kapłańskich i zakonnych z diecezji włocławskiej. Dlatego pod Krzyżem ŚDM zebrali się przedstawiciele zgromadzeń zakonnych i seminarium duchownego miasta Włocławka, a także dorośli i młodzi wierni świeccy.
O godz. 21 zebrani na adoracji w katedrze zaśpiewali Apel Jasnogórski, po którym o. Mariusz Dębiński OFM, gwardian włocławskiego klasztoru ojców franciszkanów rozważał słowa: „Jestem, Pamiętam, Czuwam” i poprowadził modlitwę dziesiątkiem różańca.
Po błogosławieństwie Symbole ŚDM w uroczystej procesji ze świecami zostały przeniesione do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku na nocną adorację. Około godz. 22, podczas uroczystej procesji ze świecami, z pieśnią na ustach alumni na czele z ks. Jackiem Szymańskim – rektorem WSD we Włocławku – oraz z księżmi moderatorami i profesorami wnieśli do seminaryjnego kościoła Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, pod wezwaniem św. Witalisa Symbole ŚDM. Adoracja trwała przez całą noc.
Następnego dnia, 30 maja o godz. 8.45 alumni wraz ze swoimi profesorami i moderatorami do katedry włocławskiej przynieśli Krzyż i ikonę Matki Bożej. W katedrze zgromadziła się liczna młodzież z parafii oraz młodzież ze szkoły katolickiej im. Ks. Jana Długosza ze swoimi nauczycielami i wychowawcami.

Pożegnanie Symboli ŚDM we włocławskiej katedrze

Eucharystią, modlitwą, śpiewem i tańcem diecezja włocławska pożegnała Krzyż ŚDM i ikonę Salus Populi Romani. 30 maja o godz. 18.30 biskup włocławski Wiesław Mering przewodniczył uroczystej Eucharystii na zakończenie peregrynacji Symboli ŚDM w diecezji. Obecność księży biskupów Stanisława Gębickiego i Bronisława Dembowskiego wraz z wieloma prezbiterami z całej diecezji podkreślała szczególnie uroczysty charakter Mszy św. W te wyjątkowe a zarazem bardzo ważne dla diecezji chwile wpisany został moment udzielenia przez Pasterza Diecezji posługi lektoratu 41 ministrantom z całej diecezji.
Po liturgii eucharystycznej miało miejsce świadectwo Piotra Ardanowskiego – jednego z reprezentantów diecezji włocławskiej, który był w Rzymie z delegacją polskiej młodzieży po Krzyż ŚDM.
Po świadectwie grupa młodzieży przed Krzyżem ŚDM i ikoną Salus Populi Romani dokonała aktu duchowego przyjęcia Symboli ŚDM i zawierzenia siebie oraz przygotowań do ŚDM 2016 Panu Jezusowi i Matce Bożej.
Na zakończenie spotkania bp Mering dziękował tym wszystkim, którzy przyczynili się do owoców, całego przejścia Krzyża przez diecezję. Biskup Włocławski powiedział do zebranych: „Taka refleksja podsumowująca wszystko to, co działo się w diecezji w ostatnich dniach. Cały czas, gdzieś krąży w świadomości to sformułowanie: Ave Crux, spes unica – Witaj Krzyżu, jedyna nadziejo. Mogłoby się wydawać, że Krzyż i nadzieja – jak to się łączy? Chrystus na Krzyżu umierający, ale ten Krzyż zawsze prowadzi nas w stronę zmartwychwstania, a zmartwychwstanie urzeczywistnione i dotykalne jest w sakramencie Eucharystii”.
Po błogosławieństwie młodzież w katedrze wykonała Flashmob dla papieża Franciszka. Wielu korzystało jeszcze z okazji, by osobiście pomodlić się i dotknąć Krzyża, który udaje się w dalszą pielgrzymkę w poszukiwaniu człowieka.

 


Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 12964110 -GOŚCI ONLINE: 59

projektowanie stron www