DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Bp Mering wziął udział w nabożeństwie ekumenicznym w kościele ewangelicko-augsburskim we Włocławku
2017-01-23

Im bardziej zaufamy Jezusowi, tym łatwiej odnajdziemy się w jedności – powiedział biskup diecezjalny Wiesław Mering w niedzielę 22 stycznia, na zakończenie nabożeństwa ekumenicznego w kościele ewangelicko-augsburskim we Włocławku.

Nabożeństwu słowa Bożego przewodniczył miejscowy proboszcz, pastor Dawid Mendrok. Zgodnie ze zwyczajem gościnnej wymiany kaznodziejów, homilię wygłosił proboszcz rzymskokatolickiej parafii św. Stanisława BM we Włocławku ks. prałat Sławomir Deręgowski. W nabożeństwie uczestniczył biskup senior Bronisław Dembowski, zasłużony ekumenista, kapłani Kościoła katolickiego z ks. prałatem Grzegorzem Karolakiem, diecezjalnym referentem ds. ekumenizmu na czele, duchowny Kościoła Zielonoświątkowego w RP, siostry zakonne i klerycy WSD, a także wierni świeccy: protestanci i katolicy.

Nabożeństwo rozpoczęło preludium organowe w wykonaniu Michała Szulińskiego. Następnie zgromadzonych powitał pastor Mendrok. Po liturgii wstępnej odczytano liturgię słowa: czytanie pierwsze (Ez 36, 25-27), drugie (Kol 3, 9-17) i Ewangelia (J 3, 1-8). Po niej nastąpiło nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary, homilia,modlitwa powszechna w formie intencji, słowo podsumowujące i błogosławieństo. Między poszczególnymi częściami nabożeństwa śpiewano pieśni.

W homilii ks. Deręgowski podkreślił cel wspólnej modlitwy o pokój i pojednanie, prosił Boga, by w końcu nadeszła upragniona jedność. Protestanci, katolicy, prawosławni – każdy z nas, chrześcijan, musi sobie uświadomić, że bez Boga nic nie możemy uczynić. Mamy modlić się razem, miłość Chrystusa przynagla nas do aktywnego poszukiwania jedności i pojednania. Wierzymy, że ono się dokona, mocą Jezusa Chrystusa. Ksiądz Deręgowski wezwał wiernych do jeszcze większej odpowiedzialności za Kościół i angażowania się „w ekumenizm szeroko otwartych oczu i miłosiernego serca”.

– Kto twierdzi, że ruch ekumeniczny nie ma sensu, nie rozumie istoty Kościoła, a tym samym nie zna Chrystusa. Wspólna modlitwa już jest znakiem tej jedności, o pełnię której prosimy – powiedział ks. bp Mering. – Nie chodzi o „wiarę w ekumenizm”, lecz o wiarę w Chrystusa. Szukamy nie tego co nas dzieli, lecz wspólnie koncentrujemy się na Tym, który nas łączy – Jezusie Chrystusie. Powszechna wola zbawcza Boga oraz powszechne dzieło zbawcze Jezusa – oto główne powody przemawiające za koniecznością zaangażowania się w dialog – dodał ks. bp Mering. Podziękował też pastorowi Mendrokowi za gorliwość, życzliwość i wielką gościnność, wyraził zadowolenie z licznej obecności wiernych, którym na prośbę pastora udzielił błogosławieństwa.

Na zakończenie zabrzmiała XIX-wieczna pieśń:
Pobłogosław Panie, okaż zmiłowanie,
ku nam zwróć oblicze swe,
niech nam świeci światło Twe.
Udziel nam pokoju, w te dni pełne znoju,
Duchu Święty oświeć nas,
drogę do Jezusa wskaż.
Amen, Amen, Amen, Jezus Chrystus Panem!
Cześć i chwałę niechaj ma
On, co był i wiecznie trwa
.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ma ponad stuletnią tradycję. W styczniu Tydzień Modlitw odbywa się od 1908 r., z inicjatywy ks. Paula Wattsona z USA. Obchodzony jest między dawnym świętem katedry św. Piotra (18 stycznia) a świętem nawrócenia św. Pawła (25 stycznia). Za obchody Tygodnia Modlitw odpowiada Światowa Rada Kościołów i Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan. W Polsce – Polska Rada Ekumeniczna i Kościół rzymskokatolicki. Podczas tegorocznego Tygodnia Ekumenicznego rozważany był tekst zaczerpnięty z 2. Listu do Koryntian 5,14–20, użyty niedawno w Adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie Evangelii gaudium (Radość Ewangelii). Materiały do modlitw ekumenicznych przygotowali chrześcijanie z Niemiec.

Tekst i zdjęcie: Barbara Sawic

 


Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13192108 -GOŚCI ONLINE: 43

projektowanie stron www