DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Bp Mering w Grzegorzewie: w oczach Boga ludzka rodzina jest cenna
2016-12-31

O kształtowaniu życia rodzinnego na wzór Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa oraz o potrzebie troski o środowisko rozwoju rodziny, jakim jest mała i wielka ojczyzna mówił biskup włocławski Wiesław Mering w Grzegorzewie, w święto Świętej Rodziny. 30 grudnia br. Pasterz Diecezji sprawował Mszę św. z okazji 780-lecia Grzegorzewa oraz wziął udział w prelekcji na temat historii powstania tej miejscowości i w okolicznościowym koncercie pieśni patriotyczno-religijnych.

Organizatorami wydarzenia byli wójt Gminy Grzegorzew Bożena Dominiak i proboszcz parafii ks. Krzysztof Pietryga. Harmonijna współpraca obu podmiotów zaowocowała podniosłym przebiegiem uroczystości z licznym udziałem mieszkańców gminy i grzegorzewskich parafian. Pomyślana została jako zwieńczenie obchodów 1050-lecia chrztu Polski w parafii oraz upamiętnienie przekazania Grzegorzewa „z rąk piastowskich w dłonie arcybiskupów gnieźnieńskich”, co przypomniane zostało poprzez odczytanie aktu darowizny z 1236 roku – dokumentu, w którym po raz pierwszy wymieniona została nazwa miejscowości Grzegorzew.

W wygłoszonej homilii ks. bp Wiesław Mering podkreślił, że „Bóg wybrał dla swojego Syna, Jezusa, rodzinę jako miejsce Jego przyjścia na świat. Tak cenna jest w oczach Boga ludzka rodzina. Bóg tak ceni rodzinę i wartości, które rodzina ma przekazywać, w które ma wyposażać człowieka, że także swojego Syna posłał na ziemię właśnie w rodzinie”. Jak zaznaczył kaznodzieja, „była to rodzina najświętsza, dlatego że jej punktem centralnym był Chrystusa, mały Jezus, który pod okiem Matki i swojego Opiekuna rósł w mądrości, łasce i przyjaźni z ludźmi i Bogiem”.

Bp Mering odwołał się także do tekstu z Godziny Czytań na święto Świętej Rodziny, czyli fragmentu przemówienia papieża Pawła VI wygłoszonego w Nazarecie w 1964 roku. Biskup Włocławski przypomniał, że pośród wartości, które decydują o udanym, szczęśliwym, godnym naśladowania życiu rodziny, papież Paweł VI na pierwszym miejscu wskazał modlitwę. „Prawdziwa modlitwa jest wsłuchaniem się w słowo, które kieruje do nas Bóg. To jest istota modlitwy, że ja się nastawiam, otwieram i przyjmuję w siebie słowo, które kieruje do mnie Pan” – wyjaśniał kaznodzieja, stawiając przy tym pytanie: „czy w rodzinach, czy tam pojawia się Bóg? Czy umiem się modlić, czy ja mam czas, czy czuję potrzebę serca, by otwierać się na słowo, jakie Bóg do mnie kieruje?” Wyjaśnił, że ponieważ modlitwa jest przede wszystkim słuchaniem, dlatego „wymaga wysiłku, trudu, refleksji, która ma naszą życiową sytuację zmienić”.

Drugą wartością wypełniającą życie Świętej Rodziny a przypomnianą w homilii była praca. „Czy nam praca kojarzy się z czynnością sakralną, czy ją jeszcze widzimy w pewnej relacji do Pana Boga?” – pytał hierarcha. Wyjaśniał, że „gdy rozumiemy naszą pracę jako współpracę z samym Bogiem, możemy przyczynić się dzięki niej do poszerzenia sprawiedliwości społecznej, do naszego szczęścia, możemy zagwarantować pomiędzy ludźmi większą sprawiedliwość. Jeśli na czymś zależy nam w życiu społecznym, to żeby przeniknięte ono było prawdą i świadomością sprawiedliwości”.

W homilii nie mogło zabraknąć nawiązania do obchodzonej 780. rocznicy Grzegorzewa. „Wspominamy początek nasze małej ojczyzny – mówił bp Mering – odnosimy się do historii, która zapisana została wiarą przodków, naszą religią, kulturą. To jest ogromna sprawa, żeby z małej ojczyzny człowiek był dumny, żeby znał jej historię”. Nauczanie Księdza Biskupa stało się lekcją patriotyzmu: „Nie można kochać wielkiej ojczyzny, jeżeli nie kocha się małej ojczyzny, nie można kochać gminy, jeżeli nie troszczy się o swój dom. Nie można kochać Polski, jeżeli nie kocha się małej ojczyzny. Tak ważne są te dzisiejsze nasze uroczystości, które kierują nas zarazem w stronę małej i wielkiej ojczyzny” – podkreślał Pasterz Diecezji.

Nie brakło też odniesień do obecnej, trudnej sytuacji panującej w Polsce: „Próbujmy bronić swoich serc i umysłów przed narzucaniem myślenia drugiemu człowiekowi. To też ściśle łączy się z rodziną. Mówią mi, że myślenie ideologizujące potrafi podzielić nawet nasze rodziny, że także w rodzinach ludzie nie umieją znaleźć wspólnej płaszczyzny. Co jest tą wspólną płaszczyzną, która powinna Polaków jednoczyć? – praca dla dobra wielkiej ojczyzny, czyli dla dobra Polski. Tylko troska o wspólne dobro może poprowadzić nasz naród w stronę dobrych rozwiązań. Jeżeli jakaś grupa za pomocą rozmaitych błazenad, zniewag, obelg odnosi się do grupy ludzi, jeżeli nie chce uznać dokonanych przez ludzi wyborów, jest niedobrze” – ubolewał kaznodzieja.

Kończąc swoje rozważanie bp Mering postawił pytanie: „kiedy ta praca dla ojczyzny małej czy dużej może się udać? – tylko wtedy, kiedy jej fundamentem będzie Chrystus”. Odpowiadając hierarcha przywołał na pamięć obraz Świętej Rodziny z sanktuarium św. Józefa w Kaliszu: „Chrystus trzyma za rękę swoją Matkę i swojego Opiekuna. Kiedy rodzina ma przyszłość i rozwija się, jak powinna? Wtedy tylko, gdy łączy ich Chrystus: matkę i ojca, rodziców i dzieci, kiedy łączy ich troska o Jezusa, o pełnienie Jego nauki” – zapewniał Biskup Włocławski.

Po liturgii wykonawcy, tworzący wielopokoleniowe zespoły – od pierwszoklasistów po seniorów – wystąpili w koncercie pieśni nawiązujących do tytułów spotkania: kultury i tradycji Grzegorzewa, wychowania patriotycznego, 1050. rocznicy chrztu Polski i oktawy Bożego Narodzenia. Pan Tomasz Nuszkiewicz, dyrektor Muzeum technik Ceramicznych w Kole przedstawił rys historyczny powstania Grzegorzewa i omówił dokument darowizny księcia wielkopolskiego Władysława Odonica dla arcybiskupa gnieźnieńskiego Grzegorza Pełki z 1236 roku. Jego kopię uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć w kościele parafialnym w Grzegorzewie.

Zdjęcia: Grzegorz Kamiński

 

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 12982607 -GOŚCI ONLINE: 80

projektowanie stron www