DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Najważniejsze wydarzenia mijającego roku – 600-lecie kościoła Ducha Świętego w Sieradzu
2016-12-30

W drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego,16 maja br. uroczyście świętowano 600-lecie kościoła Ducha Świętego, który ufundowało rycerstwo Ziemi Sieradzkiej jako wotum zwycięstwa grunwaldzkiego. Eucharystii o godzinie 17.00 przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Mering. Z racji na wyjątkową okoliczność tego zgromadzenia Penitencjaria Apostolska dała możliwość wszystkim uczestnikom liturgii otrzymania specjalnego błogosławieństwa papieskiego, jak również odpustu zupełnego po zwykłymi warunkami.

Po słowach powitania ks. prałata Mariana Bronikowskiego, Prepozyta Kapituły, oryginalny tekst dokumentu Stolicy Apostolskiej odczytał ks. kanonik Zbigniew Wróbel, zaś jego tłumaczenie ks. prałat Artur Niemira, kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku. List z tej okazji wystosował prezydent RP Andrzej Duda. Odczytał go wiceprezydent Miasta Sieradza Rafał Matysiak.

W uroczystościach poza Kapitułą Kolegiaty Sieradzkiej wzięli udział liczni prezbiterzy diecezji, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarzyści, a także kompania reprezentacyjna 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Nie brakło też Bractwa Kurkowego i rycerzy w historycznych strojach jak w XV wieku. Mszę Świętą koncelebrował o. Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca, który po zakończonych uroczystościach spotkał się w Domu Katolickim na wieczorze autorskim z sieradzanami.

Homilię wygłosił przewodniczący liturgii Biskup Włocławski i nawiązując do historii i tradycji tego miejsca, wskazał na wynikające stąd zobowiązania, jak również wskazał na współczesne zagrożenia w walce o zachowanie tożsamości chrześcijańskiej w Europie i przekaz wartości kolejnym pokoleniom. Słowa wdzięczności za Eucharystię i wygłoszone słowa pod koniec liturgii poza prepozytem kapituły skierował prezydent miasta Paweł Osiewała. Jak zawsze, po Mszy Świętej wyruszyła do kolegiaty procesja eucharystyczna, która prowadzili sieradzcy kanonicy. Uroczystość zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem udzielone w matce kościołów Ziemi Sieradzkiej przez Pasterza Diecezji.

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy na jubileusz 600-lecia kościoła Ducha Świętego w Sieradzu

Warszawa, 16 maja 2016 r.

Szanowny Panie Prezydencie!
Ekscelencjo Księże Biskupie!
Czcigodni Kapłani!
Drodzy Mieszkańcy Sieradza!
Wszyscy Uczestnicy Uroczystości!

Henryk Sienkiewicz w swoim dziele „Krzyżacy” wspomina o chorągwi bitnych sieradzan, wśród których, pod wodzą Jakuba z Koniecpola, służyli główni bohaterowie powieści, Maćko i Zbyszko z Bogdańca. Pisarz, w oparciu o źródła historyczne, sławi ducha bojowego tej formacji – zdobywców krzyżackiego zamku Gilgenburg oraz uczestników bitwy pod Grunwaldem.
Ale to niejedyny pomnik ich męstwa, niejedyne upamiętnienie ich zasług dla Ojczyzny. Innym, równie pięknym i wzniosłym, jest zabytkowa świątynia. Kościół Ducha Świętego, wotum wdzięczności sieradzan za pomoc Bożej Opatrzności w walce nad zakonem krzyżackim, istnieje już sześćset lat. Trudno nie dostrzec w tym szczególnego symbolu trwałości naszej narodowej tradycji, naszego wielkiego cywilizacyjnego dziedzictwa, które bierze swój początek od księcia Mieszka I. Obchodzone w tym roku 1050-lecie chrztu Polski oraz 880. rocznica pierwszej, historycznej wzmianki o mieście Sieradzu uświadamiają nam perspektywę czasu, w której powinniśmy spoglądać tak w przeszłość, jak i w przyszłość naszego narodu. Te daty uświadamiają nam, jak wiele pokoleń trudziło się, by zbudować, umocnić i obronić to wielkie dobro, któremu na imię Polska. Przypominają, że działając razem, jednocząc się wokół wspólnych wartości, możemy osiągnąć bardzo wiele.
Szanowni Państwo, tylko takie spojrzenie na polską historię i polski patriotyzm pozwoli nam zrealizować nasze cele i ambicje współczesne. To poczucie odpowiedzialności przed tymi, którzy pozostawili nam wspaniałe polskie dziedzictwo, ale też poczucie odpowiedzialności przed tymi, którzy powinni przejąć od nas ten dar w przyszłości. Utożsamianie się z tą ponadczasową wspólnotą może być niezwykle silną, skuteczną motywacją w naszej codziennej pracy, nauce, twórczości.
Gratulując tego pięknego jubileuszu, Proszę Państwa o przyjęcie serdecznych życzeń i pozdrowień.


Andrzej Duda
PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13192099 -GOŚCI ONLINE: 44

projektowanie stron www