DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Świąteczne spotkanie księży studentów z Pasterzem Diecezji
2016-12-29

„Pamiętajcie, że studiujecie po to, by wrócić i zdobytą wiedzą służyć diecezji” – przypomniał ks. bp Wiesław Mering zwracając się do księży studentów diecezji włocławskiej. 28 grudnia 2016 r., w Domu Biskupim we Włocławku odbyło się ich tradycyjne już świąteczne spotkanie z biskupem włocławskim Wiesławem Meringiem. W spotkaniu uczestniczyło 14 z 16 studentów oraz biskup pomocniczy Stanisław Gębicki, wraz z członkami Rady Biskupiej i rektorem seminarium.

Po wspólnym odśpiewaniu kolędy „Wśród nocnej ciszy…”, życzenia Księdzu Biskupowi i wszystkim obecnym, w imieniu studentów diecezji złożył ks. Łukasz Matuszak, rozpoczynający studia w Wenecji. „Niechaj Miłość i Prawda wypełniają serca każdego z nas, którzy dziś pozytywnie i z wielką radością odpowiedzieliśmy na zaproszenie Księdza Biskupa Ordynariusza. Niech wartości te będą dla nas drogowskazem, byśmy patrzyli z wdzięcznością na to, co dokonało się w minionym roku, a o czym przypomniał Ksiądz Biskup w życzeniach świątecznych, a więc: Światowe Dni Młodzieży, Jubileusz Chrztu Polski, Jubileusz Roku Miłosierdzia i Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Niech będą także drogowskazem na przyszłość, byśmy się jej nie bali, ale niczym Mędrcy ze Wschodu podążali za gwiazdą i zawsze odnajdowali Chrystusa Światłość ze Światłości” – mówił ks. Matuszak.

W odpowiedzi na życzenia ks. bp Wiesław Mering przypomniał, że spotkanie ze studentami jest jednym ze stałych świątecznych wydarzeń odbywających się w domu biskupim. Przyjazd do Włocławka młodych księży zdobywających wiedzę w różnych ośrodkach akademickich Polski i Europy ma także na celu zdanie rocznego sprawozdania z drogi naukowej i dotychczasowych osiągnięć na tym polu. Przypomniał, że diecezję interesuje postęp w zdobywaniu stopni naukowych, jako że posłani na studia księża zostali obdarzeni zaufaniem, które ma zaprocentować w przyszłości, w podjętej na rzecz diecezji pracy w różnych diecezjalnych instytucjach.

Innym zadaniem studentów zarysowanym przez Księdza Biskupa ma być promocja diecezji – jej historii, duchowej tożsamości, świadków wiary przez chlubne przyznawanie się do Kościoła Włocławskiego, przypominanie o świętych wywodzących się z diecezji czy z nią związanych, odwoływanie się do dorobku wybitnych kapłanów zasłużonych dla diecezji i Kościoła powszechnego. „Powinniście się wpisać w tę tradycję diecezji i w przyszłości stać się jej chlubą. Po to zostaliście wysłani na studia. Pamiętajcie, że studiujecie po to, by wrócić i zdobytą wiedzą służyć diecezji” – zwrócił się do duchownych bp Mering.

Pasterz Diecezji zaprosił swoich gości na obiad, w czasie którego księża studiujący mieli możliwość zaprezentowania swoich bieżących osiągnięć. Na zakończenie spotkania ks. Jakub Wiśniewski podziękował, w imieniu zgromadzonych, za zaproszenie do domu biskupiego. Dla dwóch księży było to pierwsze takie spotkanie, dla kilku – ostatnie, gdyż w wakacje 2017 r. powrócą do Włocławka po zakończonych studiach specjalistycznych.

W tegorocznym spotkaniu wzięli udział:
ks. Jacek Kędzierski, doktor teologii z zakresu teologii pastoralnej (Uniw. Leopolda-Franciszka w Innsbrucku), kontynuujący kształcenie w zakresie duszpasterstwa chorych
ks. Piotr Ochotny, student filozofii przyrody i teologii pastoralnej w UKSW w Warszawie
ks. Rafał Szprync, student logiki i metodologii w KUL w Lublinie
ks. Jacek Buta, student katechetyki w UKSW w Warszawie
ks. Krzysztof Rogala, student prawa kanonicznego w UKSW w Warszawie
ks. Zbigniew Łukasik, student konserwacji zabytków w UMK w Toruniu
ks. Julian Głowacki, student bioetyki w KUL w Lublinie
ks. Jakub Kośka, student metafizyki w UKSW w Warszawie
ks. Tomasz Smoliński, student prawa kanonicznego w UKSW w Warszawie
ks. Piotr Brud, student psychologii w UKSW w Warszawie
ks. Adam Zieliński, student teologii pastoralnej w Uniw. Marca Blocha w Strasburgu
ks. Piotr Patyk, student katolickiej nauki społecznej w Uniw. Leopolda-Franciszka w Innsbrucku
ks. Jakub Wiśniewski, student homiletyki w Uniw. Jana Pawła II w Krakowie
ks. Łukasz Matuszak, student prawa kanonicznego w Wenecji.

 Zdjęcia: ks. Janusz Bartczak

 

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13192098 -GOŚCI ONLINE: 44

projektowanie stron www