DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


„Idźcie i głoście” – wywiad z Biskupem Włocławskim Wiesławem Alojzym Meringiem
2016-12-27

O emocjach towarzyszących nominacji na Biskupa Włocławskiego i wspomnieniach z dnia przyjęcia święceń biskupich, o zawołaniu biskupim, o oskarżeniach o współpracę z SB, o tożsamości Diecezji Włocławskiej, o minionych Światowych Dniach Młodzieży, Roku Miłosierdzia, o tym, co dzieje się we Włocławku i diecezji, o chrześcijańskiej tożsamości Europy – można przeczytać w wywiadzie pani redaktor Kingi Maślanki z księdzem biskupem Wiesławem Meringiem, jaki ukazał się w przedświątecznym okresie w lokalnych mediach www.wloclawek.extrapolska.pl (i związanej z portalem bezpłatnej gazecie „Czas Włocławka”) oraz www.centrumsceny.pl.

Co ks. bp Wiesław Mering odpowiedział na pytania postawione przez p. Kingę Maślankę? Oto niektóre fragmenty rozmowy:

…o emocjach towarzyszących nominacji na Biskupa Włocławskiego i wspomnieniach z dnia przyjęcia święceń biskupich

Bp Wiesław Mering: Często wracam myślą do tego dnia, w którym ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, ówczesny Nuncjusz Apostolski w Polsce, oznajmił mi wolę Ojca Świętego Jana Pawła II, dotyczącą objęcia Stolicy Biskupiej we Włocławku. Muszę powiedzieć, że przede wszystkim, jeżeli miałem odwagę podjąć to zadanie, to ze względu na osobę Ojca Świętego, który był moim wykładowcą na KUL-u. (…) A jakie miałem emocje? Przyszedłem do diecezji, która ma ogromne tradycje chrześcijańskie. Czara włocławska, której wierna kopia przechowywana jest w Muzeum Diecezjalnym dowodzi, że jeszcze przed chrztem Polski w 966 r., musieli na tych ziemiach żyć i działać chrześcijanie i musiały być sprawowane sakramenty, skoro po wiekach odnaleziono czarę mszalnego kielicha. Wiedziałem o tym niezwykłym dziedzictwie, które Papież powierza mojej pracy.

…o dziedzictwie, jakim jest Diecezja Włocławska i płynącym z niego zobowiązaniu

Bp Wiesław Mering: Diecezja Włocławska z jej tradycjami, z jej najstarszym w Polsce Seminarium, wielkimi świętymi i całą rzesza Kapłanów – Męczenników, którzy w czasie II wojny światowej, mimo prześladowań, upokorzeń, bicia, głodu – nigdy nie wyrzekli się Chrystusa. Trzeba te fakty przypominać, mówić o nich! Ale równie ważne jest poczucie zobowiązania, żeby to piękne dziedzictwo nie pozostało tylko wspomnieniem, żeby wciąż było żywe i pozostało ważne dla ludzi dzisiaj.

…o Światowych Dniach Młodzieży

Bp Wiesław Mering: Światowe Dni Młodzieży i to wszystko, co działo się w diecezji i potem w Krakowie, uważam za wielki sukces. To było coś niesamowitego. To trzeba było przeżyć, zobaczyć, zmęczyć się. To nie było – jak mówił Papież Franciszek – siedzenie na kanapie. Było czuwanie, modlitwy, ofiary, także ponoszenie kosztów. W zamian otrzymywaliśmy żywe świadectwo wiary młodych ludzi: imponujące i nie do zapomnienia. Te setki tysięcy młodych, którzy nie otrzymywali w Krakowie rozrywki, ani żadnej z tych wartości, którymi kusi się dziś młodzież, którzy przyjechali ze wszystkich krajów, aby dać świadectwo o swojej przynależności do żywego Kościoła i spotkać się z Następcą Piotra.

Kościół włocławski, podobnie jak inne Kościoły lokalne, myśli o wykorzystaniu tej niezwykłej atmosfery spotkań Światowych Dni Młodzieży. (…) Nie zapominamy wolontariuszy, którzy stworzyli bardzo silna grupę, solidną, z pomysłami, wolą działania! Kiedy dziękowaliśmy za Światowe Dni Młodzieży w katedrze włocławskiej, przyjechało ponad 1500 młodych ludzi. Nie jest łatwo w sobotnie przedpołudnie zgromadzić tylu młodych, którzy przyjeżdżają dlatego, że Chrystus coś dla nich znaczy. I oni sami dając świadectwo, równocześnie stawiali pytania, formułowali oczekiwania. Myślę, że to jest czas wielkiego przebudzenia i ożywienia naszego duszpasterstwa.

…o jubileuszowym Roku Miłosierdzia

Bp Wiesław Mering: Najistotniejsze właśnie jest to, że Bóg rzeczywiście nie zraża się naszymi grzechami. Ciągle na nowo przebacza nam i daje kolejną szansę. Tak może postępować tylko ktoś, kto kocha bez pamięci. Bóg właśnie tak nas kocha. Ale my wykorzystujemy tę miłość właściwie wtedy, kiedy próbujemy się na nią otworzyć i usuwać z serca to zło, które jest w nas od grzechu pierworodnego i próbujemy powiedzieć Chrystusowi, że uznajemy to zło. I właśnie dlatego miłosierdzie staje się naszym udziałem.

…o wkładzie chrześcijaństwa w budowanie tożsamości Europy

Bp Wiesław Mering: Z moich okien w Domu Biskupim widzę włocławską piękną katedrę, wotum wybudowane na przełomie XIV/XV w., jako dziękczynienie za zwycięstwo pod Grunwaldem. Patrząc na wieże katedry, jej sylwetkę, myślę zawsze o tym samym: przecież nie byłoby Europy takiej, jaką znamy, której kulturą się szczycimy, z której historii i tradycji jesteśmy dumni, gdyby nie chrześcijaństwo! To ono stworzyło Europę. I więcej, wszystkie te propozycje, które mają na celu powstanie zjednoczonej Europy – chociaż rzadko to się podkreśla – mają swoje fundamenty w myśli chrześcijańskiej.

…o oskarżeniach o współpracę z SB

Bp Wiesław Mering: Sprawę tę komentowałem już wielokrotnie i nie mam tu już nic nowego do dodania. Księdza Jankowskiego, który rzucił, to oskarżenie znałem w latach 80-tych bardzo mało. Dopiero gdy zostałem rektorem w Pelplinie, a to był rok 1993, spotykaliśmy się częściej, bo i kontakty między mną, a ówczesną diecezją gdańską stały się żywsze. (…)Jeżeli pojawiło się w umyśle ks. Jankowskiego jakieś zwątpienie dotyczące tego, czy mógłbym go w czymś oskarżyć, to musiało się to stać pod czyimś wpływem, bo nigdy wcześniej podobnych wątpliwości mi nie sygnalizował. (…)Po sprawdzeniu moich dokumentów mogę powiedzieć, że nie tylko nigdy nie współpracowałem ze Służbą Bezpieczeństwa, ale też powtórzyć, że nikt mi takiej współpracy nigdy nie proponował. Mam jednoznaczne poglądy; miałem je wtedy, kiedy byłem licealistą i mam je dzisiaj.

…o osiągnięciach w pracy we Włocławku i diecezji

Bp Wiesław Mering: Olbrzymim wysiłkiem duchowieństwa i wiernych, ale też i pomocy samorządów, co bardzo chcę podkreślić, udało się uczynić w diecezji wiele dobra. Kiedy próbuję sobie to czasem uporządkować, aż mi trudno uwierzyć, że powstaje tak wiele nowych kościołów, kaplic, ołtarzy. (…) Jeżeli chodzi o odnowę Kościoła lokalnego i w sensie materialnym i w sensie duchowym, nie da się podważyć pięknych sukcesów.

…o przesłaniu na przyszłość – „Idźcie i głoście”

Bp Wiesław Mering: W pewnym sensie jest to przesłanie niezmienne od czasów Chrystusa: Idźcie i głoście Ewangelię. Jeżeli się coś bardzo kocha, to się o tym mówi; jeżeli coś jest dla nas wartością naprawdę wielką, świętą, to robimy wszystko, żeby inni mieli udział w tym skarbie. „Idźcie i głoście”, to przecież jest dokładnie to, o co chodziło Chrystusowi. To jest Jego polecenie. A św. Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9,16); głoszę Ewangelię sobie i moim słuchaczom. Wtedy dopiero jest jakaś szansa na to, że serce człowieka rzeczywiście się zmieni, uwrażliwi, że stanie się bardziej otwarte na Pana Boga, jak i na człowieka dzisiaj.


Pełny zapis rozmowy można znaleźć pod linkami: http://wloclawek.extrapolska.pl/idzcie-gloscie-wywiad-j-e-biskupem-diecezji-wloclawskiej-wieslawem-alojzym-meringiem/
oraz http://centrumsceny.pl/idzcie-i-gloscie-wywiad-z-j-e-biskupem-diecezji-wloclawskiej-wieslawem-alojzym-meringiem/

Zdjęcie: Kinga Aneta Sroczyńska (www.centrumsceny.pl)


Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 12982483 -GOŚCI ONLINE: 104

projektowanie stron www