DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Ks. bp Wiesław Mering złożył diecezjanom świąteczne życzenia
2016-12-24

„Tegoroczne Boże Narodzenie zostaje wpisane w trzy fakty wypełniające mijający rok: najpierw tym, co działo się w diecezji i w Polsce podczas Światowych Dni Młodzieży; potem świętowaniem Jubileuszu Chrztu Polski i Rokiem Świętym Miłosierdzia; a wreszcie Aktem Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana” – przypomina ks. bp Wiesław Mering kierując słowo życzeń do diecezjan. Stwierdza, że dotyczyły one tego, co dla chrześcijanina najważniejsze: „serc wypełnionych wiarą, woli trwania i zbliżania się do Chrystusa, naszych decyzji o zmianie życia, tak, by stało się ono jeszcze bardziej przekonującym świadectwem świadomie budowanej przyjaźni z Bogiem”.

Pasterz Diecezji zaznacza, że „rodzący się w Betlejem Chrystus, Zbawiciel, nasz Król – na każdego człowieka patrzy z nadzieją, gotów do pomocy w nawiązywaniu przyjaźni z Panem”. W tym upatruje sens Bożego Narodzenia stojący w kontraście do wielu nurtów współczesnej kultury. Z tym wiążą się życzenia: „są zachętą do podjęcia kolejnej próby odkrycia głębi Betlejem i wartości więzów z Bogiem! Wspólne uczestnictwo rodziny we Mszy św., (…) obrzęd dzielenia się opłatkiem, lektura Pisma św., śpiew naszych pięknych polskich kolęd, serdeczność życzeń (…) pomogą nam znaleźć sens i aktualność Bożego Narodzenia dzisiaj!”
Bp Mering kończy życzenia słowami: „Niech nam pomoże w tym (…) wiara w sercu, dzięki której powitamy raz jeszcze – z czcią i wiarą – Rodzącego się Króla, przychodzącego do swoich! (por. J 1,11)”.

Życzenia zostaną odczytane w kościołach diecezji podczas Pasterski i wszystkich Mszy w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.

 

 


Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 12982486 -GOŚCI ONLINE: 102

projektowanie stron www