DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Ks. bp Wiesław Mering odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny
2016-12-23

W czwartek 22 grudnia br. o godzinie 18 we włocławskiej bazylice katedralnej sprawowana była Msza Święta w intencji Ojczyzny. Eucharystii przewodniczył ks. bp Wiesław Mering. Obecni byli: ks. bp Stanisław Gębicki, zgromadzeni księża z Włocławka, profesorowie i moderatorzy WSD, przedstawiciele władz, siostry zakonne, mieszkańcy miasta, alumni.

Homilię wygłosił rektor WSD ks. prał. Jacek Szymański. Zwracając się do zgromadzonych wiernych mówił o zbliżającej się uroczystości Narodzenia Pańskiego: „Słowo stanie się Ciałem i skończą się adwentowe ciemności, i dzień się przybliży, i zabłyśnie nam światłość nowa. Dla wszystkich, […] dla skłóconych Polaków”. Nawiązując do historii narodu polskiego, podkreślił cnotę miłości Ojczyzny. Odwołując się do poety C.K. Norwida, kaznodzieja zaznaczył: „Bo Ojczyzna moi ziomkowie jest to moralne zjednoczenie, bez którego partie są jak bandy lub koczowiska polemiczne, którym ogniem niezgoda, a rzeczywistością dym pustych wyrazów”. W dalszej refleksji ks. Szymański kontynuował: „Jeśli w jakiejkolwiek społeczności nie ma jednego serca i jednego ducha, to runie takie królestwo i dom na dom się zawali”. Wskazał jednocześnie na konieczność podjęcia szczególnej modlitwy w intencji Ojczyzny i nią rządzących.

Słowo końcowe skierował do zebranych Pasterz Diecezji. Hierarcha zaznaczył, że władza w naszej Ojczyźnie została wybrana suwerenną decyzją obywateli, „dowodem demokracji są wolne wybory. Dokonaliśmy ich i nie ma powodu, żebyśmy mieli się wstydzić. Możemy zmienić zdanie – będą kolejne wybory. Ale nie wolno podważać wyboru jaki został dokonany, bo to właśnie jest źródłem anarchii, bałaganu”. Bp Mering podkreślił, że opozycja totalna wyklucza opozycję racjonalną. Przytaczając fragment z księgi proroka Izajasz (Iz 51, 7-8) zaznaczył ich aktualność dzisiaj. Wśród tak wielu problemów, jakich doświadcza nasza Ojczyzna rozlega się wołanie proroka: „Nie lękajcie się ”. „Przybiegliśmy przed ołtarz Jezusa, żeby znaleźć słowa pocieszenia, słowa otuchy, żeby stąd zaczerpnąć mocy do dalszych zmagań o sprawiedliwość, o prawdę, o wolność” – kontynuował hierarcha. „Idźmy w te ciemności, w te trudności, które musimy pokonać – uzbrojeni Bożą mocą”. Po udzieleniu błogosławieństwa, odmówiona została modlitwa za Ojczyznę.

Wspólna modlitwa jest odpowiedzią na apel Biskupa Włocławskiego. Zwracając się do diecezjan bp Mering apeluje: „Proszę Was, Siostry i Bracia, o gorliwą i codzienną modlitwę za Ojczyznę. […] bez Bożej siły nie zdołamy pokonać zła. Z Bożą zaś pomocą możemy osiągnąć wszystko”.

Mszy świętej śpiewem towarzyszyła schola klerycka pod kierunkiem ks. prał. Józefa Nowaka. Na zakończenie odśpiewano pieśń „Boże, coś Polskę”.


Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13192102 -GOŚCI ONLINE: 44

projektowanie stron www