DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Spotkanie opłatkowe ks. bp. Meringa z duchowieństwem diecezji włocławskiej
2016-12-23

„Życzenia i wydarzenia zawsze są te same. Chrystus narodził się, przychodzi nieustannie podczas Mszy św., przyjdzie kiedyś u kresu czasów i pytamy się z niepokojem, kiedy to będzie? To przyjście jest, ono się dokonuje. W momencie, kiedy my sami stajemy w obliczu Chrystusa, dokonuje się pełnia naszego czasu, naszego życia” – powiedział ks. bp Wiesław Mering do duchowieństwa zebranego 22 grudnia w domu biskupim na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. Wcześniej, w imieniu kapłanów diecezji, życzenia Pasterzowi Diecezji i ks. bp. Stanisławowi złożył Kanclerz Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, ks. prał. Artur Niemira.

Nawiązując do ewangelicznej sceny Narodzenia Pańskiego, gdy dla Maryi i Józefa nie było miejsca poza stajnią, ks. Kanclerz powiedział, że „świat pozostał zamknięty za drzwiami gospody – nie był zainteresowany Jezusem, ale pochłonięty zabawą, beztroskim życiem, egoistycznym zabieganiem o własne interesy. I choć jak pokazała nam Ewangelia świat zatrzasnął drzwi przed Panem, to właśnie On – Jezus Chrystus stał się otwartymi drzwiami, bramą miłosierdzia”.

Kierując słowa pod adresem Księdza Biskupa ks. prał. Niemira przypomniał, że „zakończył się Rok Miłosierdzia, dobiegły końca obchody jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski, zamknęły się bramy miłosierdzia w Rzymie i świątyniach świata, ale miłosierne Serce Dzieciny z Betlejem pozostaje dla nas otwarte na oścież. Dlatego te Święta zawsze są świętami nadziei, także wtedy, gdy dzieją się rzeczy napełniające bólem, lękiem, niepewnością, obawą – jak te ostatnie wydarzenia w naszej Ojczyźnie, to jednak my biegniemy do żłóbka, do otwartych drzwi miłosiernego Serca Jezusa i klękamy, by raz jeszcze powiedzieć Nowonarodzonemu: ‘wybieramy Ciebie, o Jezu, na naszego Pana i Króla’. Nadzieja – to pierwsze życzenia wypowiedziane w świetle betlejemskiego żłóbka”.

Mówiąc w tym kontekście o posłudze kapłańskiej Kanclerz Kurii zastanawiał się: „Może w tym kończącym się roku szczególnie warto uzmysłowić sobie, że dla nas, bramą miłosierdzia prowadzącą do ponownego doświadczenia obecności Boga w kapłańskim życiu stał się człowiek, któremu służymy: ubodzy, bezdomni, dzieci nienarodzone, dla których w czarnych marszach współcześni Herodowie domagali się prawa do zabijania, pozbawieni dachu nad głową, ginący w wojnach i zamachach terrorystycznych, ale także dzieci na katechezie, rodziny w parafiach czy młodzież, która podczas Światowych Dni Młodzieży zachwyciła nas swoim entuzjazmem, radością, wnosząc powiew nadziei – oni wszyscy pokazują nam Jezusa, a służba im jest otwartą bramą prowadzącą wprost do spotkania z nowo narodzonym Panem”. Zachęcał przy tym: „W tym jest wskazówka dla nas, dla diecezjalnego duszpasterstwa: trzeba szukać nowych dróg dotarcia do człowieka, by mógł poczuć w sercu czuły dotyk Boga – nie można być hermetycznie zamkniętym lecz trzeba uruchomić wyobraźnię miłosierdzia i dostrzec potrzebę miłości tam, gdzie nawet nie wyobrażaliśmy sobie, że odczuwany jest jej brak”.

„Obok wymienionej już nadziei życzymy Księdzu Biskupowi ciągłej odwagi w poszukiwaniu człowieka. Życzymy także, by diecezja włocławska była diecezją miłosierdzia – nie tylko chlubiącą się z faktu urodzenia na jej terenie św. Faustyny, ale rzeczywiście w pracy swoich biskupów, kapłanów, osób zakonnych, wspólnot i rodzin przekazującą miłosierdzie innym, by była diecezją, w której wyobraźnia miłosierdzia podpowiada nowe drogi, nowe sposoby duszpasterskiego oddziaływania” – dodał ks. prał. Niemira.

Ksiądz Kanclerz w życzeniach nawiązał również do cichej bohaterki Adwentu, jaką jest Maryja. „Niech w pasterskim posługiwaniu wspiera Księdza Biskupa Najświętsza Maryja Panna – ta z Guadalupe, Pani Adwentu kryjąca pod sercem Dziecię Jezus; ta z Fatimy, której stulecie objawień będziemy przeżywali; ta z Jasnej Góry, Królowa Polski; ta z Lichenia, której serce przeszył miecz boleści; ta z włocławskiego klasztoru – Niezawodnej Nadziei; ta Pośredniczka, która w tajemnicy betlejemskiej nocy na świat przyniosła nam Boga”.

Dziękując za życzenia ks. bp Wiesław Mering podkreślił, że „inny nastrój świąt był przed rokiem, a zupełnie inny nastrój jest dzisiaj. Trudno żebyśmy byli odizolowani od rzeczywistości społecznej, która przecież musi nas niepokoić. Ten kontekst, który przechodzi przez rodziny ludzi, dla których pracujemy, ta pogłębiająca się przepaść między jednymi i drugimi, kojarzy mi się jednoznacznie z pracą duszpasterską, która wykonywałem w Gdyni w 1981 r. kiedy wprowadzono stan wojenny. Słuchaliśmy wtedy o podziałach w rodzinach. Cała radość Bożego Narodzenia nieco nam się chwieje w tym roku, bo przecież kwestiami społecznymi wszyscy żyjemy. Nie możemy powiedzieć, że jest nam obojętne co dzieje się poza świątyniami. Ten konflikt społeczny tak bardzo nabrzmiał, że potrzeba niewielkiej iskry żeby zjawiły się bardzo niedobre zjawiska […] Nie jestem w stanie udawać, że nie niepokoi mnie nienawiść, agresja, upokarzanie, wyłączna próba pokonania przeciwnika zamiast próby pojednania i rozmowy. Przekażcie to moje wezwanie z prawdziwym przejęciem. Nie mówcie, że to nas nie dotyczy. Dotyczy, bo ludzie jednej i drugiej strony przychodzą do świątyń. Ludzie jednej i drugiej strony chcą usłyszeć słowa nadziei, słowa rodzące pewną wyrozumiałość i wyłagodzenie konfliktu, który stał się rzeczywistością […] Musimy zrobić wszystko żeby tamę złu postawić. Taką jedyną tamą jest modlitwa, adoracja, post, wyrzeczenie, trwanie na kolanach […] Niech Pan Bóg błogosławi waszej pracy”.

Po poświęceniu opłatków i śpiewie kolęd księża biskupi i kapłani złożyli sobie życzenia łamiąc się tradycyjnie opłatkiem.

 

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 13192103 -GOŚCI ONLINE: 43

projektowanie stron www