DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Rycerze Kolumba już w Sieradzu
2016-12-17

Dnia 16 grudnia 2016 r. o godz. 18.30 w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu miało miejsce zaprzysiężenie 11 braci do grona Zakonu Rycerzy Kolumba, a tym samym powiększył się krąg sieradzkich Rycerzy liczących już obecnie 21 braci. Na chwilę obecną w strukturach diecezji włocławskiej istnieją dwie rady Rycerzy Kolumba: w Zduńskiej Woli i Ciechocinku. Już niewiele dzieli nas od założenia niezależnej Rady Rycerskiej w Sieradzu.

Rycerze Kolumba to największa na świecie wspólnota katolickich mężczyzn i ich rodzin, skupiona wokół czterech idei. Miłosierdzie – stają się naśladowcami Chrystusa oraz ludźmi wiary. Jedność – w jedności siła. Braterstwo – wsparcie w czasach niepokoju, choroby czy śmierci. Patriotyzm – świadkowie oddani Bogu i Ojczyźnie, stanowiący opokę patriotyzmu. Każdego dnia ponad 1 900 000 Rycerzy Kolumba na całym świecie gotowych jest podjąć trud niesienia pomocy innym. Poprzez miłosierdzie oraz przykład własnego życia Rycerze służą wszystkim jako świadkowie ewangelicznej Dobrej Nowiny.

Mimo iż Zakon jest organizacją odnoszącą znaczące sukcesy w środowiskach lokalnych, to zasięg jego działalności oraz rola, jaką odgrywa w stosunkach międzynarodowych, często są zaskakujące. Po zamachach terrorystycznych Zakon ustanowił coroczną „Niebieską Mszę”, poświęconą pamięci funkcjonariuszy ochrony porządku publicznego, strażaków i pracowników służb ratowniczych – „Bohaterów dnia powszedniego”, którzy ryzykują własne życie służąc społeczeństwu. Zakon finansuje łącza satelitarne pozwalające na transmisję na cały świat orędzi oraz mszy papieskich, szczególnie w czasie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Podczas Światowych Dni Młodzieży w Toronto w 2002 r. miejsce pojednania w parku „Duc In Altum” było zorganizowane przez Rycerzy Kolumba. Przykłady codziennej działalności można by mnożyć. Wszystkie różnorodne inicjatywy religijne oraz świeckie opisywane są na łamach miesięcznika „Columbia”, który dociera do wszystkich braci Zakonu.

Zakon zyskał aprobatę papieża Pawła VI, który wypowiedział następujące słowa: „Przekażcie swoim synom, bratankom i wnukom, powiedzcie wszystkim ludziom, że papież kocha Rycerzy Kolumba”. Dodał także: „Chwała Rycerzy Kolumba nie opiera się jedynie na działalności filantropijnej. O wiele bardziej godna podziwu jest Wasza wytrwałość w Bogu, oraz Wasza lojalność wobec Namiestnika Chrystusa. Naprawdę możecie nazywać siebie braćmi, ponieważ nazywacie Boga swoim Ojcem i zaświadczyliście o swojej gotowości do wykonywania Jego woli oraz służenia Jego sprawie”. Do Polski Rycerze przybyli na prośbę naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II, który mówił do nich: „Kiedy myślę o Rycerzach Kolumba, z radością przypominam sobie głębokie dziedzictwo wiary, braterstwa i służby”.

Oby i w naszym historycznym mieście, które tak mocno zaznaczyło się na kartach historii kraju, nie zabrakło mężczyzn, gotowych służyć Bogu, ludziom i Ojczyźnie. Czekamy także na kolejnych mężczyzn, którzy pragną podjąć się współpracy na rzecz sieradzkiej parafii, ludzi potrzebujących, a przede wszystkim, którzy pragną odmienić swoje życie i zbliżyć się do Boga służąc innym.


Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 12982491 -GOŚCI ONLINE: 103

projektowanie stron www