DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


Podsumowanie działalności Diecezjalnego Centrum ŚDM
2016-12-12

Zakończenie roku duszpasterskiego, w którym w Polsce przeżywane były Światowe Dni Młodzieży, oznacza również finał pracy gremium, które z mandatu Biskupa Włocławskiego miało za zadanie przygotowanie diecezji do tego wydarzenia – Diecezjalnego Centrum ŚDM. Może ciekawić, czym właściwie zajmowało się Centrum i jak wyglądała praca tworzących je osób. Oto krótka historia działalności tego zespołu, który z satysfakcją może pogratulować sobie dobrze wykonanego zadania i przyczynił się do przeżycia przez młodzież i starszych niezapomnianych lipcowych dni.

Początek
Powołania Diecezjalnego Centrum Światowych Dni Młodzieży dekretem z dnia 10.05.2014 r. dokonał ks. bp Wiesław Mering, który diecezjalnym koordynatorem ustanowił ks. prał. dra Artura Niemirę, kanclerza Kurii.

W skład Centrum na początku weszło 27 osób: 11 księży i 16 młodych diecezjan. Liczba ta do samego niemal końca ulegała zmianie. To w tym gronie powstawały projekty programu formacji młodzieży diecezjalnej na poszczególne lata przed ŚDM, wieloaspektowych przygotowań do ŚDM, jak również zadaniem Centrum stało się opracowanie programu „Dni w diecezji” i udziału naszej młodzieży w wydarzeniach centralnych w Krakowie.

Pierwsze spotkanie Diecezjalnego Centrum ŚDM odbyło się 13 września 2014 r. w Kurii Diecezjalnej we Włocławku i otworzył je ks. bp Wiesław Mering, udzielając błogosławieństwa na pracę tego zespołu. Pasterz Diecezji powiedział wówczas, że „Światowe Dni Młodzieży to odczytanie pragnień młodzieży. Proszę was, byście propagowali ideę ŚDM w waszych środowiskach”.

Pierwsze spotkanie rozpoczęło się od odmówienia modlitwy w intencji ŚDM, po czym diecezjalny koordynator ŚDM powiedział, że „od momentu ogłoszenia przez Ojca Świętego Franciszka miejsca kolejnego spotkania młodych świata rozpoczęły się przygotowania w Polsce i diecezji włocławskiej. Zadaniem Centrum jest więc przygotowanie młodzieży diecezji na ŚDM oraz przygotowanie diecezji na przyjęcie młodych z zagranicy w ramach „Dni w diecezji”. Na włocławskim spotkaniu ustalono, że źródłem inspiracji do dalszego działania będzie postać św. Faustyny. Również tego dnia prace Centrum podzielono na poszczególne sekcje: logistyczną, multimedialną, wolontariatu, pastoralną, modlitewną, reklamową oraz muzyczną. W późniejszym czasie dołączona została także sekcja liturgiczna.

Kolejne spotkania Diecezjalnego Centrum ŚDM, oprócz Włocławka odbywały się w Charłupi Małej, Tuliszkowie, Bytoniu, Kramsku, Kościelcu Kolskim, Zduńskiej Woli, Świnicach Warckich czy Brdowie.

Charłupia Mała
Spotkanie w Charłupi Małej odbyło się 22 listopada 2014 r. Miało ono na celu podsumowanie dotychczasowej pracy poszczególnych sekcji oraz omówienie działań związanych z przygotowaniem młodzieży do wizyty Ojca Świętego Franciszka w Krakowie. Tego dnia zaprezentowano m.in. materiały promujące ideę ŚDM w diecezji (informatory, foldery, grafiki), pierwszy film promujący diecezję włocławską na ŚDM – ukazujący walory historyczne, kulturowe, artystyczne i sakralne diecezji. Ponadto poruszono temat nowej ewangelizacji młodzieży oraz zaakceptowano projekt diecezjalnego logo ŚDM w diecezji włocławskiej, wykonany przez Monikę Kuster z Galewa.

Tuliszków
Spotkanie w Tuliszkowie 28 lutego 2015 r. rozpoczęło się od wspólnej modlitwy w kościele pw. św. Wita. Następnie na plebanii poszczególne sekcje omówiły swoje poczynania. Najważniejszymi punktami spotkania było zaprezentowanie nowej strony internetowej www.sdmwloclawek.pl oraz ustalenie programu dla młodzieży z zagranicy i naszej diecezji na czas „Dni w diecezji”. Ustalono m.in., że głównymi ośrodkami diecezjalnych wydarzeń będą: Włocławek (Folk Day), Świnice Warckie (Mercy is in You!) oraz Licheń (Mary’s Day). Ponadto niedziela będzie zagospodarowana przez poszczególne parafie, w których gościć będą młodzi pielgrzymi z zagranicy. Diecezjalne Centrum zostało zapoznane z kolejnymi projektami folderów, flag i innych materiałów reklamujących ŚDM w diecezji.

Brdów
Spotkanie Diecezjalnego Centrum w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Brdowie odbywało się w dniach 17-18 kwietnia 2015 r. W piątkowy wieczór zespół koordynujący diecezjalne przegotowania do ŚDM omówił dotychczasowe poczynania i zaangażowanie poszczególnych sekcji w jak najlepszym przeżyciu „Dni w diecezji” i dni centralnych w Krakowie. Spotkanie Centrum odbyło się przy okazji II Forum Młodych i spotkania dekanalnych duszpasterzy młodzieży. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. bp Wiesław Mering, który chcąc być bliżej młodych, usiadł wśród nich, by wygłosić homilię. „Egoizm to jest zwrócenie wyłącznej uwagi na sobie. Mówi się człowiekowi, że szczęśliwy może być tylko wtedy, kiedy zrealizuje siebie. […] Jan Paweł II mówił odwrotnie, że człowiek szczęście realizuje tylko, pamiętając o kimś drugim, dając temu drugiemu samego siebie” – powiedział do młodych bp Mering.

Bytoń
Tematem przewodnim spotkania Diecezjalnego Centrum ŚDM, które miało miejsce 27 czerwca 2015 r. w Bytoniu była rejestracja grup z zagranicy przyjeżdżających do naszej diecezji. Na stronie www.sdmwloclawek.pl utworzono w języku angielskim specjalny panel rejestracyjny, przez który poszczególne grupy miały się rejestrować. Poza tym omawiano projekt „MMM – Młodzi Misjonarze Miłosierdzia”, poruszono problem wolontariuszy i ich zaangażowania podczas „Dni w diecezji” oraz integracji młodzieży z Diecezjalnego Centrum.

Włocławek
Kolejne spotkanie Diecezjalnego Centrum miało miejsce 26 września 2015 r. w gmachu WSD we Włocławku. Oprócz członków Centrum obecny był także ksiądz Rafał Buzała z Komitetu Organizacyjnego ŚDM w Krakowie, odpowiedzialny za sekcję wolontariatu. Ksiądz Rafał opowiedział o systemie pracy grupowej, jaki stworzony został w Archidiecezji Krakowskiej oraz o różnej formie zaangażowania młodych osób w poszczególnych sekcjach. Wyjaśnił zebranym szczegóły rekrutacji oraz przeszkolenia wolontariuszy, którzy od 18 lipca do 1 sierpnia 2016 chcieliby podjąć posługę w Krakowie. Spotkanie Diecezjalnego Centrum odbywało się podczas trwania szkolenia wolontariuszy w WSD, w którym wzięło udział około 210 młodych osób. Na tamtą chwilę było zarejestrowanych około 450 wolontariuszy diecezjalnych. Ustalono również, że wraz z rozpoczynającym się „Rokiem Miłosierdzia” zostanie zainicjowana akcja modlitewna „Godzina 15” mająca na celu modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji młodzieży całego świata. Oficjalna inauguracja miała miejsce 8 grudnia 2015 r. w Głogowcu (w domu rodzinnym św. Faustyny) i przewodniczył jej ks. Artur Niemira, diecezjalny koordynator ŚDM. Ponadto poruszono temat spotkania komitetów krajowych w Wieliczce, który miał miejsce 28 listopada 2015 r. Odpowiedzialnym za przygotowanie był Piotr Ewertowski z Konina.

Kramsk
Głównymi tematami na spotkaniu w Kramsku 24 października 2015 r. były „Dni w diecezji” oraz promocja diecezji na spotkaniu z delegacjami zagranicznych komitetów ŚDM w Wieliczce. Dodatkowo poruszono temat wolontariatu (dalsze szkolenia), przygotowań muzycznych, liturgicznych, promocji medialnych, organizacji projektu „Młodzi Misjonarze Miłosierdzia” oraz promocji akcji „Godzina 15”. Diecezjalny koordynator ŚDM zaprosił młodych na 8 grudnia do domu urodzenia św. Faustyny w Głogowcu. Tam, reprezentacja młodych diecezji włocławskiej w duchowej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem na modlitwie rozpoczęła Rok Miłosierdzia, którego głównym punktem stały się Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Szczególnym zobowiązaniem dla tego typu inicjatywy był główny temat przygotowań do ŚDM w diecezji włocławskiej, czyli MISERICORDIA – Miłosierdzie.

Kościelec Kolski
Osoby z Diecezjalnego Centrum ŚDM spotkały się 12 grudnia 2015 r. w Kościelcu Kolskim, gdzie miało miejsce podsumowanie rozpoczęcia akcji „Godzina 15” oraz rozpoczętego Roku Miłosierdzia. Na spotkaniu zastanawiano się, w jaki sposób można dotrzeć w dzisiejszych czasach do młodego człowieka. Ponadto Piotr Ewertowski podzielił się z zebranymi wrażeniami z pobytu w Wieliczce. Piotr powiedział, że „spotkanie nie odbyłoby się bez życzliwości wielu osób. Przygotowywanie różańców, ulotek, dzielenie się swoimi pomysłami, to zasługa młodzieży z Diecezjalnego Centrum”. Oprócz młodzieży na zjeździe w Wieliczce był diecezjalny koordynator, ks. Artur Niemira oraz ks. Łukasz Ściślewski. „Na stoiskach były po 3-4 osoby. Znajdowały się one po dwóch stronach korytarza, a między nimi tłum ludzi. Trzeba było do nich wychodzić i działać bardzo szybko. Chciałbym podziękować dziś Kindze – różańce były strzałem w dziesiątkę! Ludzie sami podchodzili i o nie prosili! Kolejny strzał w dziesiątkę – zabraliśmy ze sobą listy od Księdza Biskupa z zaproszeniem i ludzie czytali je jak relikwie! Sól, krówki, kapitalne foldery. Całość trwała od godziny 18:00 do godziny 23:00. Na koniec miała miejsce kolacja dla delegatów z pokazem artystyczny. 300 osób z różnych krajów świata i wśród innych diecezji nasza zaprezentowała się naprawdę bardzo dobrze” – powiedział ks. Niemira. Tego dnia ustalono również delegację, która udała się w dniach 19-21 luty 2016 do Poznania i Gniezna na Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży. Określono ponadto zadania sekcji liturgicznej.

Zduńska Wola
Jednym z miejsc spotkań Diecezjalnego Centrum ŚDM była także Zduńska Wola, miasto urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbego. Spotkanie odbyło się 28 maja 2016 r. na plebanii parafii pw. św. Maksymiliana. Omówiono na nim postęp prac przygotowujących do „Dni w diecezji”. Osoby odpowiedzialne za konkretne wydarzenia (Włocławek, Świnice Warckie, Licheń) zaznajomiły członków z etapem swoich prac. Na spotkaniu zaprezentowano również szkic informatora, który ukazał się podczas pobytu gości z zagranicy w diecezji oraz przebieg Godziny Miłosierdzia w Świnicach i liturgii w Licheniu. Odpowiedzialny za sekcję muzyczną przedstawił przebieg warsztatów muzycznych, podczas których utworzył się diecezjalny zespół instrumentalno-wokalny.

Świnice Warckie
Spotkanie 18 czerwca 2016 r. u św. Faustyny w Świnicach Warckich było już ostatnią prostą na drodze do centralnych wydarzeń w diecezji. Połączone było z kolejnym szkoleniem dla wolontariuszy (w sposób szczególnych dla posługujących podczas dnia w Świnicach Warckich). Na spotkaniu poruszono tematy związane z etapami przygotowań do „Dni w diecezji” oraz promocją wydarzeń (koncert przy Hali Mistrzów we Włocławku czy prezentacja grup zagranicznych w Licheniu). Przeanalizowany został program Dnia Miłosierdzia w Świnicach Warckich, jak również schemat liturgii centralnej Mszy św. w Licheniu. Omówiono projekty szkolenia wolontariatu, a także efekty pracy w ramach projektu Młodzi Misjonarze Miłosierdzia. Ustalony został skład wolontariuszy hybrydowych jadących do Krakowa, reprezentujących diecezję włocławską. Diecezjalny koordynator poinformował również o efektach negocjacji w sprawie transportu kolejowego młodzieży do Krakowa i zapowiedział swoją wizytę w sprawie zakwaterowania grup w Krakowie.

Włocławek
Spotkanie 14 lipca 2016 r. we Włocławku było ostatnim przed „Dniami w diecezji”. Poruszono kwestie wydarzeń we Włocławku, Świnicach i Licheniu. Jednym z punktów spotkania była relacja wolontariuszy hybrydowych, którzy podzielili się wiedzą, jaką zdobyli podczas szkolenia w Krakowie. Kolejnym z punktów – o charakterze praktycznym – było pakowanie pakietu pielgrzyma. W pakiecie pielgrzyma znalazły się takie rzeczy, jak: koszulka, kubek, książka, identyfikator, magnes, bransoletka czy chusta pielgrzyma. Torby z pakietem pielgrzyma trafiły do każdej ze wspólnot parafialnych na terenie diecezji, gdzie przebywali pielgrzymi z zagranicy.

Brdów – pożegnanie
Ostatnie spotkanie Diecezjalnego Centrum ŚDM w diecezji włocławskiej odbyło się w klasztorze ojców Paulinów w Brdowie. Miało ono miejsce 3 miesiące po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i tydzień po diecezjalnym dziękczynieniu za ŚDM, które odbyło się we włocławskiej katedrze, a więc 29 października 2016 r. Na spotkaniu członkowie Centrum podzielili się wrażeniami związanymi z diecezjalnymi wydarzeniami i tymi w Krakowie. Diecezjalny koordynator ŚDM podziękował wszystkim za włożony trud w przeżycie tego wielkiego święta młodego Kościoła oraz wręczył pisemne podziękowania skierowane do poszczególnych osób przez ks. bp. Wiesława Meringa.

22 października w katedrze włocławskiej ks. prał. Artur Niemira, diecezjalny koordynator ŚDM powiedział m.in.: „Dziś pozwólcie, że publicznie wymienię tych, którzy byli najbliżej tej pracy – osoby z Diecezjalnego Centrum ŚDM, bez których nie udałoby się zorganizować wydarzeń w naszej diecezji. Są to księża:
ks. Przemysław Pilarski – diecezjalny duszpasterz młodzieży, odpowiedzialny za dzień licheński oraz za sekcję pastoralną
ks. Marcin Sadownik – odpowiedzialny za sekcję pastoralną i za dzień miłosierdzia w Świnicach Warckich
ks. Łukasz Ściślewski – odpowiedzialny za sekcję reklamową
ks. Mateusz Kuliński – odpowiedzialny za sekcję muzyczną
ks. Krzysztof Stawicki – odpowiedzialny za wolontariat
ks. Jacek Makowski – odpowiedzialny za sekcję modlitewną
ks. Marcin Idzikowski – odpowiedzialny za katechezę podczas Dni w Diecezji i kontakt z Seminarium
ks. Łukasz Przelazły – odpowiedzialny za sekcję medialną
ks. Łukasz Matuszak – odpowiedzialny za sekcję liturgiczną
ks. Artur Biernat i ks. Marcin Topolski – odpowiedzialni za dzień włocławski, zwłaszcza za koncert młodych

oraz młodzież:
Piotr Ardanowski
Marta Stachowiak
Mateusz Wojtczak
Piotr Ewertowski
Agata Piasecka
Szymon Werkowski
Mateusz Kozłowski
Marcin Iżyk
Dominika Oganiaczyk
Gabriela Kubiak
Paulina Opasiak
Przemysław Wojtyra”.

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie już jakiś czas za nami. Czy zgranie i doświadczenie zdobyte przez zespół tworzący Diecezjalne Centrum ŚDM zostaną wykorzystane w przyszłości na gruncie diecezjalnym do innych zadań? – czas przyniesie odpowiedź na to pytanie.

ks. Łukasz Przelazły


Zobacz inne aktualności z grupy AKTUALNOŚCI


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 12982588 -GOŚCI ONLINE: 84

projektowanie stron www