DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


♦ Terminy najbliższych spotkań rejonowych dla katechetów

  • Zduńska Wola - 31.08.2017r. – godzina 10:00, Bazylika W.N.M.P (liturgia słowa – par. pw. św. Pawła Ap. w Zduńskiej Woli);
  • Włocławek - 30.08.2017r. –  godzina 10:00, Katedra (liturgia słowa –  par. Ciechocinek); Aula w WSD.
  • Konin - 30.08.2017r. – godzina 15:30, par. p.w. św. Maksymiliana (liturgia słowa – par. pw. św. s. Faustyny w Koninie); Aula PWT w Koninie

 

 ♦ Rekolekcje dla katechetów świeckich w Licheniu

Z godnie z zaleceniami Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku każdy świecki nauczyciel religii pracujący w naszej diecezji, jest zobowiązany do udziału w rekolekcjach dla katechetów co dwa lata. Nieobecność jest znakiem poważnego zaniedbania formacji duchowej katechety. Tegoroczne rekolekcje odbędą się tradycyjnie w Sanktuarium Matki Boskiej w Licheniu tylko w jednym terminie: 

od 25 czerwca (początek o 16:00; będzie wspólna Msza Święta) do 28 czerwca (zakończenie po obiedzie) 2017 roku
 

Nabożeństwa i spotkania rekolekcyjne odbywać się będą w Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej (za kościołem p.w. św. Doroty). Rekolektanci będą nocować w Domu Pielgrzyma ARKA. Całkowity koszt udziału w rekolekcjach: 300 PLN.

Katecheta naszej diecezji, który jest zobowiązany w tym roku do udziału w rekolekcjach, zgłasza swój udział tylko drogą elektroniczną do 10 czerwca 2017 roku, wypełniając odpowiedni formularz. 

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
1. klikamy w link: 
     a. katecheta zgłaszający swój udział w rekolekcjach: https://goo.gl/forms/eADbmmJFvGZ4VPZ63
     b. katecheta zgłaszający powód swojej nieobecności na rekolekcjach: https://goo.gl/forms/kTEH3XclroH8rutz2
2. wypełniamy wymagane pola formularza
3. po wypełnieniu klikamy na dole formularza w ikonkę „Prześlij”
4. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, "Twoja odpowiedź została zapisana", co oznacza, że formularz został wysłany.

Formularz zgłoszeniowy wypełniają również katecheci, którzy z jakiegoś powodu nie mogą w tym roku uczestniczyć w rekolekcjach (a są zobowiązani) lub wezmą udział w rekolekcjach organizowanych przez inny ośrodek rekolekcyjny w Polsce (1.b.).
 

 

♦ Szkolne rekolekcje wielkopostne - wskazania organizacyjne

MEN przypomina o zasadach wynikających z przepisów oświatowych

Na mocy przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dotyczy to sytuacji, gdy religia lub wyznanie, do którego należą uczniowie, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny ustalić wspólny termin rekolekcji.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje, a szkołą. Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze.

Zgodnie z intencją przywołanych przepisów, zwolnienie uczniów na ich podstawie z zajęć szkolnych nie oznacza uzyskania przez nich dodatkowych dni wolnych od nauki. Ma jednak na celu umożliwienie im uczestniczenia w odbywających się w tych dniach rekolekcjach wielkopostnych. Warto zaznaczyć, że w tych dniach szkoła nie jest zwolniona z wypełniania funkcji wychowawczej i opiekuńczej. Tym samym jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Dotyczy to zarówno uczniów odbywających rekolekcje, jak i tych, którzy w tym czasie uczestniczą na jej terenie w zajęciach opiekuńczych i wychowawczych. Z tego względu szkoła ma prawo do kontroli obecności na zaplanowanych w tych dniach zajęciach.

Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele religii. Dyrektor szkoły – jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa uczniów – może zwrócić się jednak do pozostałych nauczycieli z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich przemieszczania się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły. W tym przypadku dyrektor powinien jednak respektować prawo nauczycieli do wolności sumienia i wyznania.

Dni przeznaczone na rekolekcje są uwzględniane w planie organizacji roku szkolnego. Jeśli program rekolekcji ogranicza się np. tylko do jednej lub dwóch godzin zajęć w ciągu dnia, szkoła – w porozumieniu z organizującymi rekolekcje – może ustalić, że uczniowie uzyskują w tych dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych. Nie jest jednak właściwą praktyką organizowanie w tym czasie sprawdzianów i klasówek.

Dodatkowo dyrektor szkoły, ustalając te dni jako wolne (lub częściowo wolne), jest zobowiązany zaplanować roczny czas pracy szkoły w taki sposób, aby zapewnić pełną realizację przyjętych przez szkołę programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych.

hmen.gov.pl/ministerstwo/informacje/zasady-dotyczace-organizowania-rekolekcji-dla-uczniow-szkol-publicznych.htmlttps://

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 12534095 -GOŚCI ONLINE: 61

projektowanie stron www