DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


 

♦ Przesyłanie planów lekcji nauczycieli religii

Wydział Katechetyczny informuję, iż do końca września każdego nowego roku szkolnego, wszyscy księża proboszczowie z parafii, na terenie których znajdują się szkoły i placówki oświatowe, zobowiązani są przesłać do WK listę katechetów (księży, osób zakonnych i świeckich), nauczających religii. Proboszczowie przesyłają wypełnioną tabelę, według podanego poniżej wzoru, z listą nazwisk, nazw placówek i szkół oraz wymiarem godzin poszczególnego nauczyciela religii. 

 

 Internetowa Tablica informacyjna dla katechetów

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Włocławskiej uruchomił internetową Tablicę informacyjną dla katechetów naszej diecezji. Wzorem tablicy korkowej, która często znajduje się nad biurkiem, miejscem naszej pracy, na wirtualnej tablicy, będą umieszczane najważniejsze i bieżące informację dotyczące Wydziału Katechetycznego oraz przypomnienia o zbliżających się terminach różnych wydarzeń. Mam nadzieję, że w ten sposób, szybciej będą mogli Państwo dotrzeć do informacji dotyczących działalności Wydziału Katechetycznego, co usprawni Państwa pracę. Internetowa Tablica informacyjna Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej znajduje się pod linkiem: http://padlet.com/idzikowski_m/wkwloclawek

 

 ♦ Diecezjalna pielgrzymka gimnazjalistów do Lichenia

Duszpasterstwo młodzieży zaprasza gimnazjalistów diecezji włocławskiej na doroczną pielgrzymkę uczniów III klas gimnazjalnych do Lichenia 04.10.2017 r. W programie przewidziana jest wspólna modlitwa z okazją do spowiedzi, konferencja gościa specjalnego, ks. Jakuba Bartczaka z Wrocławia, Eucharystia pod przewodnictwem biskupa oraz wspólna agapa. Dla przybywających grup przewidujemy pamiątkowe różańce w cenie 2 zł za sztukę, które zostaną poświęcone w czasie liturgii. Zamówienia na różańce prosimy składać w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego (nr tel. 518 014 513)

 

Program pielgrzymki:

10.00-11.00 - Rejestracja grup przed głównymi schodami bazyliki (w razie złej pogody – bazylika pod schodami bazyliki, obok BOP)

11.00–11.50 - Ewangelizacja w nawie głównej bazyliki (zawiązanie wspólnoty, rozśpiewanie i konferencja - ks. Jakub Bartczak – archidiecezja wrocławska, okazja do spowiedzi)

11.50 - Powitanie pielgrzymów (nawa główna bazyliki)

12.00 - Eucharystia w bazylice - przewodniczy J. E. Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering

13.30 - Wspólna agapa (obiad przy dzwonnicy) i zakończenie spotkania (w razie złej pogody – bar pod Arkadami - dziedziniec)


• Oprawa muzyczna liturgii – zespół Emmanuel z Sieradza
• Liturgia Słowa – Szadek
• Modlitwa Powszechna – Brześć Kujawski
• Komentarze do liturgii i procesja z darami – Brudzew Kolski
• Podziękowania dla Ks. Biskupa – NSJ Sieradz
• Homilia oraz konferencja – ks. Jakub Bartczak, archidiecezja wrocławska
• Modlitwa zawierzenia Matce Bożej – Szadek
• Asysta liturgiczna – diecezjalna asysta ceremoniarzy diecezji włocławskiej  

 

 ♦ Diecezjalna pielgrzymka maturzystów diecezji włocławskiej na Jasną Górę

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę odbędzie się w następujacych terminach:

13 marca 2018 roku (wtorek) - rejon koniński
14 marca 2018 roku (środa) - rejon włocławski i sieradzki

Szczegółowych informacji odnośnie do przebiegu pielgrzymki udziela Wydział Duszpasterstwa Ogólnego.

 

♦ Komunikat dotyczący kwalifikacji nauczycieli do nauczania przedmiotu etyka

Zgodnie z wytycznymi MEN od września 2014r. etyka będzie organizowana już dla jednego ucznia. Uczniowie mogą także równolegle uczęszczać na religię i etykę. Pozostaje pytanie kto może uczyć etyki? Z tą informacją można się zapoznać na stronie:
http://www.katecheza.episkopat.pl/index.php/component/content/article/21-dokumenty-panstwowe/34-informacja-men-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organizowania-nauki-etyki-w-szkolach-publicznych-2012

Ostatni akapit brzmi:
"Biorąc pod uwagę zakres treści przedmiotu etyka określony w podstawie programowej dla I, II i III etapu edukacyjnego, można przyjąć, że w klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z etyki może prowadzić również nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, natomiast w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum również nauczyciel, który w trakcie studiów wyższych zrealizował zajęcia z zakresu filozofii lub etyki".

 

 ♦ Prośba o misję do nauczania religii katolickiej w szkole

W związku z pytaniami Księży Proboszczów, dotyczącymi poprawnego sformułowania prośby o wystawienie misji do nauczania religii katolickiej w szkole, poniżej umieszczam wzór takiej prośby, który można pobrać, poprawnie uzupełnić i przesłać na adres Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku. 

 

 

 

♦ Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" - stypendia dla młodzieży

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" od 12 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. Pomoc, o którą można starać się przez cały rok,  skierowana jest przede wszystkim dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych o ile spełniają oni określone kryteria regulaminowe.
Wszystkie informacje o pomocy stypendialnej można znaleźć na stronie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” -
w zakładce stypendia.
Koordynatorem FDNT dla diecezji włocławskiej jest ks. dr Jacek Kędzierski, który przekazuje zainteresowanym wstępne wnioski (do pobrania poniżej). Wniosek należy wysłać drogą elektroniczną na adres jacek.kedzierski@dzielo.pl lub drogą pocztową do Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, ul. Łęgska 26, 87-800 Włocławek.  Po wstępnej akceptacji otrzymanego wniosku, koordynator kontaktuje się z działem technicznym Fundacji, a ten przesyła kandydatowi na maila dane do właściwego wniosku internetowego. Podania pisane ręcznie albo na komputerze jeszcze nie są wnioskiem, który będzie uprawniał do otrzymywania stypendium.
Uczniowie z diecezji włocławskiej, zainteresowani otrzymywaniem stypendium, proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 518 014 804,  (54) 232 49 42 lub e-mail: jacek.kedzierski@dzielo.pl przez cały roku.  

♦ Formularz Katechety

Prosimy wszystkich nauczycieli religii, pracujących na terenie diecezji włocławskiej o wypełnienie Formularza Katechety, który znajduje się poniżej oraz przesłania go na adres Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 12965049 -GOŚCI ONLINE: 47

projektowanie stron www