DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKAKapituła Kolegiaty Uniejowskiej

Prałaci
1. ks. Andrzej ZIEMIEŚKIEWICZ – prepozyt
2. ks. Jerzy DYLEWSKI – archidiakon
3. ks. Marek KASIK – dziekan

4. ks. Zbigniew CABAŃSKI – kustosz

Kanonicy gremialni
1. ks. Mirosław MIŁEK
2. ks. Józef WRONKIEWICZ
3. ks. Andrzej KACZMAREK
4. ks. Wojciech KOCHAŃSKI
5. ks. Władysław WASZAK
6. ks. Mirosław LAMENT
7. ks. Waldemar PASIEROWSKI
8. vacat

Kanonicy honorowi
1. ks. Stanisław NOWAK
2. ks. Ryszard SZAJERSKI
3. ks. Zygmunt CHROMIŃSKI
4. ks. Andrzej WALCZAK
5. ks. Jacek LASZCZYK
6. ks. Marian KILICHOWSKI
7. ks. Piotr GŁOWACKI
8. ks. Stanisław NASIŃSKI

9. ks. Ireneusz MROWICKI

10. ks. Wiktor HOŁTYN

 Seniorzy
1. ks. Kazimierz LIPIŃSKI
2. ks. Eugeniusz LEWANDOWSKI
3. ks. Ireneusz BUBLICKI
4. ks. Józef BONIECKI
5. ks. Stefan SPYCHALSKI
6. ks. Ryszard KOLIBSKI
7. ks. Kryspin KAŹMIERCZAK
8. ks. Wojciech KRZYWAŃSKI

9. ks. Stanisław ŁOSIAKOWSKI

10. ks. Zygmunt SKROBICKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 11676039 -GOŚCI ONLINE: 55

projektowanie stron www