Kapituła Kolegiaty Uniejowskiej

Prałaci
1. ks. Andrzej ZIEMIEŚKIEWICZ – prepozyt, infułat
2. ks. Jerzy DYLEWSKI – archidiakon
3. ks. Marek KASIK – dziekan
4. ks. Zbigniew CABAŃSKI – kustosz

Kanonicy gremialni
1. ks. Mirosław MIŁEK
2. ks. Józef WRONKIEWICZ
3. ks. Andrzej KACZMAREK
4. ks. Wojciech KOCHAŃSKI
5. ks. Władysław WASZAK
6. ks. Mirosław LAMENT
7. ks. Waldemar PASIEROWSKI
8. ks. Stanisław NOWAK
9. ks. Zygmunt CHROMIŃSKI

Kanonicy honorowi
1. ks. Ryszard SZAJERSKI
2. ks. Andrzej WALCZAK
3. ks. Jacek LASZCZYK
4. ks. Marian KILICHOWSKI
5. ks. Piotr GŁOWACKI
6. ks. Stanisław NASIŃSKI
7. ks. Ireneusz MROWICKI
8. ks. Wiktor HOŁTYN
9. ks. Władysław PIECHOTA
10. ks. Jacek BUDA

Seniorzy
1. ks. Kazimierz LIPIŃSKI
2. ks. Eugeniusz LEWANDOWSKI
3. ks. Ireneusz BUBLICKI
4. ks. Józef BONIECKI
5. ks. Stefan SPYCHALSKI
6. ks. Ryszard KOLIBSKI
7. ks. Kryspin KAŹMIERCZAK
8. ks. Wojciech KRZYWAŃSKI
9. ks. Stanisław ŁOSIAKOWSKI
10. ks. Zygmunt SKROBICKI