Delegat Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży

Delegat biskupa włocławskiego ds. pomocy ofiarom nadużyć seksualnych przez osoby duchowne:

Delegatem biskupa jest kapłan, który przewodniczy komisji powołanej do prowadzenia dochodzenia wstępnego przewidzianego normami Stolicy Apostolskiej i Wytycznymi KEP.

Zadania:

  • Wysłuchuje (nie przesłuchuje!) osobę zgłaszającą wykorzystanie seksualne.
  • Prowadzi dokumentację z tego spotkania, które będzie służyło w dochodzeniu wstępnym tak, aby w miarę możności osoba zgłaszająca nie musiała wielokrotnie opowiadać o swoim doświadczeniu.
  • Pozostaje w kontakcie z osobą z punktu kontaktowego, która pośredniczyła w zgłoszeniu.
  • Wskazuje osobie zgłaszającej na możliwość otrzymania pomocy psychologicznej, prawnej i duszpasterskiej.
  • Informuje ofiarę bezpośrednio lub przez osobę prowadzącą w punkcie kontaktowym o przebiegu sprawy.

Delegat biskupa włocławskiego
ds. pomocy ofiarom nadużyć seksualnych
przez osoby duchowne:

ks. Piotr Stolecki
tel. 518 014 847 | 609 076 919
e-mail: piotrstolecki@wp.pl