AKTUALNOŚCI

Finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej
28 maja 2019r. w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku został przeprowadzony etap diecezjalny Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Włocławskiej dla uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych i 3 klas gimnazjalnych. Tegoroczna edycja konkursu zatytułowana została: Gdyby święty Tomasz miał komputer – czyli tradycyjne nauczanie Kościoła wobec współczesności i dotyczyła życia oraz dzieł wielkiego średniowiecznego filozofa i teologa. 

Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się 62 uczestników. Wszyscy wykazali się świetną znajomością szczegółów biograficznych z życia św. Tomasza, podstawowych wątków zawartych w jego monumentalnym dziele Summie teologicznejoraz rozumieniem pięciu dróg, na których rozum filozofa poznaje Boga. Z trudnymi zadaniami konkursowymi najlepiej poradził sobie Oskar Jakubowski ze Szkoły Podstawowej w Ślesinie, przygotowany do konkursu przez panią katechetkę Małgorzatę Siek. Kolejne wyróżnione nagrodami miejsca zajęli: Zuzanna Szczesiak (uczennica III klasy gimnazjum z SP nr 1 w Turku); Jakub Kaźmirowski (SP w Bierzwiennej Długiej); Ismena Małolepsza (SP w Wólce Czepowej par. Kłodawa); Dawid Jankowski (SP nr 9 w Zduńskiej Woli). Wszystkim finalistom etapu diecezjalnego gratulujemy. 

Za podjęty trud pogłębienia wiary i wiedzy swoich wychowanków, wielkie podziękowania należą się zaangażowanym księżom i katechetom. Sprawny przebieg konkursowych zmagań nie byłby możliwy, gdyby nie otwartość ks. dyrektora Jacka Kędzierskiego i pracowników renomowanej Szkoły Katolickiej im. Jana Długosza we Włocławku, zapewniającej komfortowe warunki uczestnikom. Warto też wspomnieć o przyjaznej atmosferze towarzyszącej temu wydarzeniu i wzajemnej współpracy katechetów, księży proboszczów i wikariuszy oraz dyrekcji szkół i nauczycieli naszej diecezji na każdym z etapów konkursu. Dziękujemy również ks. redaktorowi Julinowi Głowackiemu za patronat medialny nad tegoroczną edycją i zachętę do udziału w konkursie, kierowaną wobec młodzieży i katechetów na łamach Ładu Bożego.

Naszą wdzięczność kierujemy również pod adresem sponsorów nagród dla uczestników i laureatów etapu diecezjalnego: Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, oraz Wydawnictwa Jedność. 

Internetowa Tablica informacyjna dla katechetów
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Włocławskiej uruchomił internetową Tablicę informacyjną dla katechetów naszej diecezji. Wzorem tablicy korkowej, która często znajduje się nad biurkiem, miejscem naszej pracy. Na wirtualnej tablicy umieszczane są najważniejsze i bieżące informację dotyczące Wydziału Katechetycznego oraz przypomnienia o zbliżających się terminach różnych wydarzeń. Mam nadzieję, że w ten sposób, szybciej będą mogli Państwo dotrzeć do informacji dotyczących działalności Wydziału Katechetycznego, co usprawni Państwa pracę.
Internetowa Tablica informacyjna Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej znajduje się pod linkiem: http://padlet.com/idzikowski_m/wkwloclawek

Prośba o misję do nauczania religii katolickiej w szkole
W związku z pytaniami Księży Proboszczów, dotyczącymi poprawnego sformułowania prośby o wystawienie misji do nauczania religii katolickiej w szkole, poniżej umieszczam wzór takiej prośby, który można pobrać, poprawnie uzupełnić i przesłać na adres Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku. 
Wzór prośby o misję do nauczania religii w szkole - w plikach do pobrania na dole strony.

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" - stypendia dla młodzieży
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" od 12 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. Pomoc, o którą można starać się przez cały rok,  skierowana jest przede wszystkim dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych o ile spełniają oni określone kryteria regulaminowe.
Wszystkie informacje o pomocy stypendialnej można znaleźć na stronie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - w zakładce stypendia.
Koordynatorem FDNT dla diecezji włocławskiej jest ks. dr Jacek Kędzierski, który przekazuje zainteresowanym wstępne wnioski (do pobrania poniżej). Wniosek należy wysłać drogą elektroniczną na adres jacek.kedzierski@dzielo.pl lub drogą pocztową do Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, ul. Łęgska 26, 87-800 Włocławek.  Po wstępnej akceptacji otrzymanego wniosku, koordynator kontaktuje się z działem technicznym Fundacji, a ten przesyła kandydatowi na maila dane do właściwego wniosku internetowego. Podania pisane ręcznie albo na komputerze jeszcze nie są wnioskiem, który będzie uprawniał do otrzymywania stypendium.
Uczniowie z diecezji włocławskiej, zainteresowani otrzymywaniem stypendium, proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 518 014 804,  (54) 232 49 42 lub e-mail: jacek.kedzierski@dzielo.pl
FDNT - wniosek skrócony kandydata w plikach do pobrania.

Formularz Katechety
Prosimy wszystkich nauczycieli religii, pracujących na terenie diecezji włocławskiej o wypełnienie Formularza Katechety, który znajduje się poniżej oraz przesłania go na adres Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Wzór formularza w plikach do pobrania.