Życzenia od najbliższych współpracowników dla Biskupa Włocławskiego w rocznicę ingresu


26 kwietnia 2018 r., tekst: ks. Andrzej Tomalak; zdjęcia: ks. Janusz Bartczak

Życzenia od najbliższych współpracowników dla Biskupa Włocławskiego w rocznicę ingresu

26 kwietnia br., dokładnie w 15. rocznicę święceń i ingresu do bazyliki katedralnej ks. biskupa Wiesława Meringa, w sali konferencyjnej Kurii, najbliżsi współpracownicy Biskupa Włocławskiego zgromadzili się wokół Pasterza Diecezji, aby wyrazić z serca płynące życzenia. W imieniu zgromadzonych przemówił ks. dr Jacek Buta, zastępca dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Włocławskiej. W swoim słowie przywołał dzień święceń Księdza Biskupa oraz wypowiedziane przez niego wtedy słowa: „Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Wypełnię moje śluby dla Pana przed całym Jego ludem”. „Czas sprawił, że staliśmy się świadkami wypełnienia tych słów”, mówił ksiądz dyrektor, życząc, aby Dostojny Jubilat był radością Boga, motywował i uświęcał swoim przykładem oraz w zdrowiu, pełni sił i radości z pełnionej posługi, był dla wszystkich Ojcem i Przyjacielem.
 
Odpowiadając na życzenia, bp Mering dokonał pewnego podsumowania dotychczasowej posługi w Kościele włocławskim. „W ciągu tych 15 lat nie brakowało momentów radosnych i pełnych satysfakcji, ale bywały też chwile bolesne i trudne”, zaznaczył Biskup Jubilat. Następnie, zauważając każdego z członków swojej „kurialnej rodziny”, wyraził wdzięczność za ich obecność, pracę podkreślając zasługi i kompetencje swoich współpracowników.
 
Szczególne podziękowania skierował pod adresem ks. biskupa Stanisława Gębickiego, który od 15 lat stoi u jego boku.
 
Ostatnim akordem radosnego spotkania był słodki poczęstunek.
 
Oprócz wspomnianego wyżej Biskupa Sufragana, w niecodziennym wydarzeniu uczestniczyli: ks. bp Bronisław Dembowski, siostry zakonne posługujące w Domu Biskupim oraz Kurii, duchowni i świeccy pracownicy Kurii Biskupiej, Sądu Kościelnego, Muzeum Diecezjalnego, Caritas oraz Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników.