Zduńska Wola: „Idźcie do owiec, które poginęły”


22 września 2018 r., Tekst i foto: ks. Artur Biernat

Zduńska Wola: „Idźcie do owiec, które poginęły”

W dniu 21 września 2018 r. w Ośrodku św. Maksymiliana przy parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, odbyła się konferencja i wstępne szkolenie liderów wspólnot zduńskowolskich, w ramach otwarcia na nowe zadania misyjne w zakresie Nowej Ewangelizacji. Spotkanie poprowadził ks. Rafał Krauze MIC z Lichenia oraz Renata Pluskota. Bezpośrednim powodem spotkania była inicjatywa Ewangelizacji Zduńskiej Woli, którą przedstawił ks. Artur Biernat – wikariusz tutejszej parafii, w imieniu gospodarza tego miejsca, ks. prał. Dariusza Kalińskiego. Uczestnicy wspólnie starali się szukać odpowiedzi na pytania: jak ewangelizować współcześnie, kto jest do tego powołany i jaki jest cel tego działania?
 
Ks. Rafał, który jest członkiem Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji utworzonym przy Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego Kurii, na początku spotkania podkreślił, że ewangelizacja nie jest niczym nowym w Kościele. Wskazywał na to już papież Paweł VI, mówiąc że: „nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom jest pierwszorzędnym i naturalnym posłannictwem Kościoła” (Evangelii nuntiandi nr 14). Termin „Nowa Ewangelizacja” został sformułowany przez św. Jana Pawła II w Nowej Hucie 9 czerwca 1979 r. Papież rozwinął ten temat w encyklikach: Redemptoris Missio i Veritatis splendor pisząc, że Nowa Ewangelizacja nie ma być nową ewangelią, ale jej nowość ma polegać na: nowym zapale, nowych metodach i nowych środkach wyrazu.
 
Liderzy wspólnot zaproszeni na spotkanie integrujące i konsolidujące, mogli dowiedzieć się, że każdy człowiek ochrzczony jest powołany do ewangelizacji, nawet jeśli budzi się w nim lęk o jej słabą jakość, a także czasami może wiązać się z trudnymi konsekwencjami odrzucenia i niezrozumienia, które przecież przewidywał sam Chrystus w Ewangelii. Bardzo ważna jest więc wspólna modlitwa, która ukierunkowuje wspólnotę na Chrystusa, będącego siłą odradzającą do nowego życia w Duchu Świętym, a także poznanie konkretnych metod ewangelizacyjnych, które pozwolą na unikanie wszelkich błędów natury duchowej lub psychicznej, osłabiających Dobrą Nowinę.
 
Bardzo owocne spotkanie, zakończone modlitwą, jest dopiero początkiem cyklu spotkań przygotowujących liderów do dzieła ewangelizacji południowej części naszej diecezji, pod kierunkiem członków Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji. Za tak odpowiedzialne dzieło modli się niedawno powołana “Wspólnota Adoracyjna”, utworzona przy bazylice zduńskowolskiej oraz wspólnoty naszego regionu.