Zakończył się X Ogólnopolski Tydzień Biblijny


22 kwietnia 2018 r.

Zakończył się X Ogólnopolski Tydzień Biblijny

W dniach 15-21 kwietnia br. Kościół w Polsce przeżywał X Ogólnopolski Tydzień Biblijny, którego hasłem były słowa: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20, 22).
 
W to wydarzenie włączyła się także diecezja włocławska. Grupa ewangelizacyjna pod kierownictwem ks. dr. Marka Raszewskiego, moderatora Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, gościła w kilku parafiach naszej diecezji, szerząc w nich cześć dla słowa Bożego zapisanego na kartach Pisma Świętego.
 
Inauguracja tygodnia biblijnego miała miejsce w kościele św. Stanisława BM we Włocławku, gdzie ks. Raszewski prowadził adorację Najświętszego Sakramentu, przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię. Myślą przewodnią spotkania były słowa: „Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma”. Kaznodzieja zachęcał zgromadzonych, aby otwierali się na Ducha Świętego.
 
W dniach 16-18 kwietnia, w parafii Ducha Świętego we Włocławku - Michelinie odbyły się rekolekcje biblijne pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, które prowadził ks. Raszewski. Przez trzy dni uczestnicy pochylali się nad słowem Bożym, które ukazywało osobę św. Szczepana. Rekolekcjonista zachęcał słuchaczy, aby napełnieni „mocą z wysoka” zapragnęli w codzienności spoglądać w niebo, by dostrzec Syna Człowieczego zasiadającego po prawicy Boga.
 
W środę, 18 kwietnia br. odbył się również diecezjalny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Wydarzenie to Honorowym Patronatem objął biskup włocławski Wiesław Mering.
 
Kolejne stacje Tygodnia wiodły przez parafie św. Józefa w Szpetalu Górnym, św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej oraz Wniebowzięcia NMP w Lipnie, gdzie miało miejsce uroczyste zakończenie X Tygodnia Biblijnego w diecezji włocławskiej.
 
Oprócz opisanych wydarzeń w wielu parafiach diecezji miało miejsce publiczne czytanie Pisma Świętego przed Mszą św. i tematyczne katechezy. Szczególne zainteresowanie wzbudzały działające w parafiach (bądź inaugurujące swoją działalność) kręgi biblijne.