XV Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce (zapowiedź)


16 września 2019 r.

XV Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce (zapowiedź)

W dniach 18-20 września w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, obchodzącym w tym roku jubileusz 450-lecia istnienia, odbędzie się XV Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Członkami stowarzyszenia są wykładowcy tej dyscypliny, pracujący na wydziałach teologicznych i w wyższych seminariach duchownych, a także inni duchowni i świeccy absolwenci bądź doktoranci studiów fundamentalnoteologicznych. W tym roku jako przedmiot obrad polscy teologowie  fundamentalni wybrali temat: „Nowa apologia w Polsce. Czego, wobec kogo i jak bronimy? Zjazd otworzy Eucharystia, sprawowana w katedrze włocławskiej pod przewodnictwem bp. Wiesława Meringa. Referaty na temat: apologii wczoraj i dziś, apologii w obliczu aktualnej „wojny kulturowej” w Polsce i teologicznych propozycje terapii, a także wymiaru apologijnego współczesnej teologii fundamentalnej przedstawią: Barbara Stanisławczyk, Bronisław Wildstein, Michał Szułdrzyński oraz księża profesorowie: Leszek Misiarczyk, Dariusz Kowalczyk SI, Damian Wąsek i Przemysław Artemiuk. Odbędzie się również debata nad pytaniami: Świat dyktujący czy świat inspirujący? Jak nie zgubić tożsamości, idąc za pytaniami świata? Kiedy naprawdę jesteśmy apologetami? W programie znalazły się nadto: wizyta w katedrze włocławskiej i Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, modlitwa i złożenie wieńca w miejscu męczeńskiej śmierci Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki, zwiedzanie skansenu w Kłóbce, przedstawienie Stanisław Kostka - długoszańska pobożna rekreacja w wykonaniu uczniów szkoły katolickiej. 
Organizatorem zjazdu jest ks. dr Jacek Kędzierski, teolog fundamentalny i wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.
  PROGRAM WYDARZENIA

 
ŚRODA, 18 września 2019
18.00 - 19.00 – Kolacja
19.30 – Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce
 
CZWARTEK, 19 września 2019
 
7.30 - Eucharystia – przewodniczy bp dr Wiesław Mering, Biskup Włocławski. Katedra włocławska. Słowo pozdrowienia – ks. Henryk Seweryniak
8.30 - Śniadanie
9.20 - Powitanie – ks. dr hab. Jacek Szymański, Rektor WSD we Włocławku
9.25 - Słowo otwarcia – bp dr Wiesław Mering, Biskup Włocławski
 
SESJA I
APOLOGIA DZIŚ I WCZORAJ
Przewodniczy ks. prof. dr hab. Leonard Fic, prof. UKSW
 
9.45 – 10.20 - Moje zmagania z doliną nicości – Bronisław Wildstein, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, kawaler Orderu Orła Białego
10.20 - 10.55 - O co nas pytają starożytni apologeci  – ks. prof. dr hab. Leszek Misiarczyk, Prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
10.55 – 11.20 – Dyskusja
11.20 – 11.35 – Przerwa
 
SESJA II
CZEGO BRONIMY?
APOLOGIA AD EXTRA
Przewodniczy ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski,
UPJP II w Krakowie, członek Zarządu STF
 
11.35 – 12.10 -   Kto się boi prawdy? Apologia w obliczu wojny kulturowej w Polsce dzisiaj
– dr Barbara Stanisławczyk
12.10 - 12.45 -  Apologia ad extra z perspektywy Rzymu – ks. prof. dr hab. Dariusz Kowalczyk SI, dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Gregoriańskiego    
12.45 - 13.15 - Dyskusja
13.15 - Obiad
14.00 - Zwiedzanie katedry, modlitwa i złożenie wieńca w Miejscu męczeńskiej śmierci Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki
15.30 - Skansen w Kłóbce – „Kiełbasa przedwyborcza”
17.30  – Wizyta w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku – ks. dr Jacek Kędzierski, Długoszański Dyrektor
18.00 - Św. Stanisław Kostka - długoszańska pobożna rekreacja – przedstawienie
w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, Centrum Kultury Browar B, ul. Łęgska 28 
 
SESJA III
SPRAWOZDANIA I WYBORY ZARZĄDU STF W POLSCE
Przewodniczy ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, UO, przewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych PAN
 
PIĄTEK, 20 września 2019
 
7. 30 - EUCHARYSTIA – przewodniczy bp dr Stanisław Gębicki, Biskup Pomocniczy Diecezji Włocławskiej; homilia – bp dr hab. Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej. Kaplica WSD we Włocławku           
 8.30 – Śniadanie
 
SESJA IV
CZEGO BRONIMY?
APOLOGIA AD INTRA 
Przewodniczy ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL
 
9.30 – 10.05  - Czego oczekuję od Kościoła w Polsce – red. Michał Szułdrzyński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”
10.05 – 10.40  - Apologeta wobec kryzysu Kościoła w Polsce, czyli teologiczne propozycje terapii –  ks. dr hab. Damian Wąsek, UPJPII
10. 40 – 11.15 Dyskusja
11.15 – 11.45 Przerwa
 
SESJA V
JAK BRONIMY?
APOLOGIA W DIALOGU
Prowadzi Wybrany Przewodniczący STF
 
11.45 - 12.20 – Wymiar apologijny współczesnej teologii fundamentalnej – ks. dr hab. Przemysław Artemiuk, UKSW
12.20 - 13.10 - Dyskusja podsumowująca - prowadzi Wybrany Przewodniczący STF w Polsce:
- Świat dyktujący czy świat inspirujący? Jak nie zgubić tożsamości, idąc za pytaniami świata?
- Między tradycją a czytaniem znaków czasu. Czy apologeci podzielą Kościół?
- Tylko apologetyka czy także apologia w naszym wykonaniu? A jeśli tak, to kiedy naprawdę jesteśmy apologetami?
13.10 - Zamknięcie Zjazdu
13.15 – Obiad