Włocławek. Sesja naukowa TTN WSD


28 listopada 2018 r., tekst: al. ŁK; foto: ks. AT

Włocławek. Sesja naukowa TTN WSD

„Nie byłoby wyzwolenia, nie byłoby odzyskania niepodległości, gdyby nie troska i przejęcie się niepodległością w rodzinach” - mówił ks. bp Wiesław Mering podczas wykładu otwartego zorganizowanego przez Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. We wtorek, 27 listopada br., w auli Muzeum Diecezjalnego miała miejsce konferencja poświęcona 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości.
 
Wraz z Pasterzem Diecezji w konferencji uczestniczyli także: ks. bp Bronisław Dembowski, członkowie TTN, katecheci, siostry zakonne i alumni włocławskiego seminarium. Nie zabrakło również przedstawicieli parafii św. Floriana w Uniejowie (rodzinnych stron sł. Bożego bp. Wojciecha Owczarka), wraz z ks. proboszczem infułatem Andrzejem Ziemieśkiewiczem.
 
Zebranych powitał ks. prał. dr hab. Lech Król, prezes Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Mówiąc o wartości rodziny i patriotyzmu nawiązał m.in. do przemówienia św. Jana Pawła II, skierowanego do przedstawicieli władz państwowych podczas I pielgrzymki do Polski (2.06.1979). Przywołane słowa papieża dotyczyły bolesnego doświadczenia utraty niepodległości przez Polskę, które stało się jednak „kuźnią polskiego patriotyzmu”.
 
Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch wykładów: ks. prof. dr. hab. Pawła Bortkiewicza TChr (UAM w Poznaniu) „Paradygmat wolności i wyzwolenia - refleksje historyczno-teologiczne”, oraz s. dr Natalii Musidlak ZSNM „Sługa Boży bp Wojciech Owczarek - wczoraj i dziś. W 100. Rocznicę święceń biskupich”.
 
Pierwszy z prelegentów, wskazując na troskę Kościoła o sprawy narodowe, o kondycję moralną narodu, przywołał ostatni list pasterski, abp Edmunda Dalbora, w którym czytamy: „niech panuje Jezus Chrystus między nami, niech berło Jego przejawia się w całym naszym życiu!”. Wobec dramatycznej sytuacji laicyzacji, której charakter dobrze określają słowa etsi Deus non daretur (tak, jakby Bóg nie istniał). W dalszej części wykładu Ksiądz Profesor wskazywał na potrzebę obecności religii w debacie politycznej, która ma za zadanie pomóc „w oczyszczeniu i rzucaniu światła na stosowanie rozumu do odkrywania obiektywnych zasad moralnych” (Benedykt XVI, Westminster Hall Londyn, 17.09.2010).
 
Ks. Bortkiewicz odwołał się także do komentarza kard. Józefa Ratzingera do Instrukcji o niektórych aspektach „Teologii wyzwolenia”, przemówienia Jana Pawła II do Biskupów polskich (wizyta ad limina Apostolorum 16.01.1998) oraz przemówienia papieża Benedykta XVI w niemieckim parlamencie (22.09.2011).
 
Gość z Poznania zakończył swój wygłos słowami poematu kard. Karola Wojtyły „Myśląc Ojczyzna”: „(…) wolność naszą i waszą odkrywamy ciągle na nowo jako dar, który przychodzi, i zmaganie, którego wciąż nie dosyć”.
 
Następnie głos zabrała s. dr Natalia Musidlak ZSNM, która przybliżyła obecnym sylwetkę sługi Bożego bp. Owczarka.
 
W pierwszej części wystąpienia Siostra ukazała przyjętą przez Sługę Bożego postawę umiłowania codzienności wypełnionej modlitwą i pracą, przepełnioną pragnieniem świętości. Pracowitość, rozeznanie, odpowiedzialność i poświęcenie Biskupa Owczarka to tematy podejmowane w drugim punkcie wystąpienia. Ostatnia część prelekcji stanowiła omówienie zagadnień z dziedziny duchowości maryjnej oraz patriotyzmu podejmowanych w kazaniach przez Sługę Bożego.
 
Po wystąpieniach prelegentów był czas przeznaczony na dyskusję, której przewodniczył ks. prał. dr hab. Zdzisław Pawlak. Wśród odnoszących się do poruszanych zagadnień byli: m. Jolanta Gołębiowska ZSNM, s. dr Laurencja Jędrzejczak ZSNM, ks. prał. dr Zbigniew Skrobicki, ks. prał. dr hab. Tomasz Kaczmarek.
 
Na zakończenie słowo wdzięczności pod adresem zgromadzonych skierowała m. Jolanta Gołębiowska, przełożona Generalna ZSNM .
 
Kolejne spotkanie TTN odbędzie się 21 lutego o godz. 16.00 w auli Muzeum Diecezjalnego we Włocławku. Ksiądz dr Henryk Witczak wygłosi wtedy referat przybliżający historię oraz działalność Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w 100-lecie powstania placówki Sióstr we Włocławku.