Włocławek: Zakończyła się II tura rekolekcji kapłańskich


27 czerwca 2018 r., tekst: ks. JG; foto: ks. AT

Włocławek: Zakończyła się II tura rekolekcji kapłańskich

Rekolekcje dla prezbiterów diecezji włocławskiej, które w dniach 25-27 czerwca odbyły się w Wyższym Seminarium Duchownym, poprowadził ks. dr Bogdan Kulik MSF, duszpasterz Apostolstwa Dobrej Śmierci i redaktor naczelny biuletynu „Nadzieja i życie”. Przybył on do Włocławka na zaproszenie ks. prał. Tomasza Michalskiego, wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów.
 
Wygłoszone w czasie skupienia nauki, oparte były na nauczaniu papieża Benedykta XVI. Ojciec rekolekcjonista przywołując teksty najwybitniejszego teologa przełomu XX i XXI w., zwracał uwagę na słowa, które są drogowskazami dla kapłańskiej posługi.
 
Ks. Bogdan Kulik dzielił się również swoim świadectwem posługi w Apostolstwie Dobrej Śmierci, a kierowane do prezbiterów diecezji włocławskiej słowa obrazował konkretnymi doświadczeniami ze swojego życia, natomiast homilie wygłoszone w czasie Mszy Świętych, sprawowanych w kościele seminaryjnym, były swoistym tryptykiem nauczania o Sądzie Ostatecznym.
 
Mszy Świętej na zakończenie rekolekcji przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki, a ostatnia nauka rekolekcyjna, poświęcona była działalności Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Uczestnicy rekolekcji dowiedzieli się m.in. o trzech stopniach przynależności do Apostolstwa Dobrej Śmierci i wynikających z niej obowiązkach.
 
Przed błogosławieństwem końcowym ks. prał. Tomasz Michalski wypowiedział słowa wdzięczności, które skierował pod adresem ks. prał. Jacka Szymańskiego, rektora WSD, ks. kan. Marcina Filasa, dyrektora ekonomicznego włocławskiego seminarium, za gościnność i zapewnienie sprzyjających warunków do odbycia duchowych ćwiczeń oraz alumnom za ich posługi i pomoc w przeprowadzeniu rekolekcji. Zwracając się do Księdza Rekolekcjonisty, podkreślił, że rekolekcyjne nauki, stworzyły przestrzeń powrotu do pierwotnej gorliwości.
 
Ks. bp Stanisław Gębicki zwrócił natomiast uwagę, że tuż po przyjęciu święceń biskupich w 2000 roku, udzielił święceń diakonatu w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim tegorocznemu rekolekcjoniście prezbiterów diecezji włocławskiej, ks. Bogdanowi Kulikowi.
 
W rekolekcjach uczestniczyło 60 księży diecezji włocławskiej.