Włocławek: wyjątkowa sesja Rady Biskupiej


13 lipca 2018 r., teks: ks. AT; foto: ks. JB

Włocławek: wyjątkowa sesja Rady Biskupiej

Dobiega końca wizyta ks. biskupa Hermanna Glettlera w diecezji włocławskiej. W ostatnim dniu (13 lipca) ks. bp Wiesław Mering zaprosił gości z Austrii na cotygodniowe posiedzenie Rady Biskupiej, w której uczestniczył także ks. prał. Marek Sobociński, dyrektor Caritas Diecezjalnej Włocławskiej. Podczas spotkania omawiano m.in. problemy i wyzwania duszpasterskie stojące przed Kościołem włocławskim i tyrolskim oraz sposoby dalszej współpracy między obiema diecezjami.
 
Obecnie w Tyrolu pracuje siedmiu włocławskich prezbiterów: ks. dr Mateusz Kierzkowski, ks. dr Jacek Kędzierski (jun.), ks. dr Karol Łazik, ks. Radosław Nowacki, ks. Grzegorz Nowicki, ks. Łukasz Wasielewski, ks. Wiesław Wesołowski. Natomiast ks. Piotr Patyk od 2015 r. studiuje w innsbruckim Uniwersytecie Leopolda-Franciszka, w którym tytuły naukowe (obok wymienionych wyżej księży doktorów) zdobyli także: ks. dr Jacek Bartczak (obecnie prefekt ds. studiów w WSD we Włocławku), ks. Wojciech Morzycki (wikariusz w parafii św. Józefa na włocławski Zazamczu) oraz ks. dr Andrzej Tomalak (sekretarz Biskupa Włocławskiego).
 
Ks. bp Hermann Glettler udzielił też wywiadu, który ukaże się w jednym z najbliższych numerów tygodnika „Idziemy - Ład Boży”.