Włocławek: Stulecie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej


2 czerwca 2018 r.

Włocławek: Stulecie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej

2 czerwca br. społeczność III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku przeżywała jubileusz 100-lecia istnienia szkoły. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św., w kościele św. Jana Chrzciciela we Włocławku, której przewodniczył ks. inf. prof. dr hab. Krzysztof Konecki, a koncelebrowali: ks. prał. dr Jacek Kędzierski - dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, ks. dr Henryk Witczak - proboszcz miejsca, ks. prał. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski - absolwent liceum oraz o. Łukasz Sławiński OFM, katecheta w LMK.
 
Przy ołtarzu zgromadziła się też społeczność szkoły wraz z pocztem sztandarowym.
 
Ksiądz proboszcz, witając zebranych, wyraził radość ze spotkania liturgicznego w kościele parafialnym, tak ściśle związanym z dziejami liceum.
 
Homilię wygłosił ks. prał. Dariusz Kwiatkowski. Zaakcentował w niej wartość nauczania i rolę nauczycieli w procesie formowania człowieka. „Liceum winno dbać o całościowy, harmonijny rozwój człowieka, a zatem ma rozwijać tak samo intelekt, jak i serce oraz zdolności społeczne. Musi ukazywać swoim wychowankom, kim jest człowiek, gdzie leży istota jego szczęścia. Jej zadaniem jest uświadomienie uczniom, że świat można ubogacić jedynie tym, co ludzka istota ofiaruje z siebie innym”, mówił kaznodzieja, apelując do współczesnej młodzieży o zachowanie wiary i tradycji tej szkoły.
 
Kaznodzieja odniósł się też do czasów swojej młodości spędzonych w liceum. Przytoczone konkretne wydarzeniami z życia szkolnego wzbudziły wielkie emocje i zadumę, przenosząc absolwentów w czasy szkolne.
 
W procesji z darami nauczyciele i uczniowie przynieśli m.in. monografię szkoły jako symbol pamięci o poprzednich pokoleniach, które tworzyły jej historię.
 
W słowie końcowym ksiądz infułat podkreślił, że obchodzony jubileusz zobowiązuje kolejne pokolenia nauczycieli i uczniów do zachowania w pamięci historii i przekazywania wartości takich jak: wiedza, wiara, honor i patriotyzm. Stwierdził, że podstawowe jest nauczanie prawdy. Wskazał też najważniejsze trzy filary: rodzina, Kościół i szkoła, które w procesie wychowania powinny ze sobą współpracować. „Zadaniem nauczyciela i wychowawcy jest towarzyszenie uczniowi w owej drodze, dyskretna pomoc w podejmowaniu decyzji, ale przede wszystkim wychowanie do wyborów samodzielnych, do rozumnego kierowania swoim życiem”, mówił główny celebrans.
                                                   
Na zakończenie Eucharystii głos zabrała Aneta Jaworska, dyrektor szkoły, która podziękowała  za celebrację Mszy św. i poprosiła o błogosławieństwo dla  III Liceum im. M. Konopnickiej.
 
(na podstawie informacji od Dariusza Duszeńskiego)